Nemocnica rezortu vnútra by sa mala zmeniť na akciovú spoločnosť

Rezort vnútra predložil do pripomienkového konania návrh na zmenu právnej formy Nemocnice s poliklinikou Ministerstva vnútra (MV) SR z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. MV SR o tom informuje na svojej internetovej stránke. "Cieľom zmeny právnej formy je vytvorenie predpokladov pre eliminovanie nákladov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR spojených so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti prostredníctvom príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou MV SR," píše sa v predkladacej správe k návrhu. Nemocnica by sa mala zmeniť na akciovú spoločnosť najneskôr k 1. januáru 2009.

Nemocnica s poliklinikou MV SR poskytuje zdravotnú starostlivosť a s ňou súvisiace služby, vrátane zubnej techniky, predovšetkým príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom MV, ale aj ostatným poistencom zmluvných zdravotných poisťovní. Okrem toho poskytuje aj špecifickú zdravotnú starostlivosť príslušníkom v štátnej službe.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: