Oddlžovanie štátnych nemocníc príde podľa ministra Rašiho na budúci rok

Minister zdravotníctva Richard Raši plánuje na budúci rok oddlžovať zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti rezortu. "V súčasnosti finišujeme s materiálom riešenia vnútornej a vonkajšej zadlženosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spolupráci s ministerstvom financií," uviedol dnes šéf rezortu s dôvetkom, že výsledkom bude koncepcia riešenia dlhu. Záväzky štátnych nemocníc ku koncu roka 2007 predstavovali viac ako 5,8 miliardy Sk (192,5 milióna eur), voči zariadeniam evidujú nesplatené pohľadávky napríklad dodávatelia liekov a zdravotníckych pomôcok, energií, vody a plynu, ako aj Sociálna poisťovňa.

Podľa Rašiho základnou filozofiou pripravovaného systému bude, že oddlžovaný subjekt nestratí daný záväzok a bude ho musieť splácať. "Oddlžený bude môcť byť len ten subjekt, ktorý na základe nejakého biznisplánu bude schopný v budúcnosti daný záväzok splácať," spresnil. Pri jeho existencii tak budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nútení i naďalej hospodáriť efektívne. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby sa oddlžovanie týkalo všetkých nemocníc bez ohľadu na ich právnu normu. "Vieme, že jedno oddlženie už prebehlo, tvrdíme, že nebolo robené transparentne, pretože došlo k diferencovanému oddlžovaniu jednotlivých subjektov," konštatoval dnes minister. Podotkol, že najviac bola poškodená Sociálna poisťovňa, ktorá sa oddlžila iba malou časťou. Spôsob oddlžovania zdravotníckych zariadení prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. priniesol podľa správy ministerstva financií iba zanedbateľný efekt v podobe krátkodobého poklesu zadlženia. Podľa rezortu je z krátkodobého hľadiska možné založenie Veriteľa vnímať pozitívne, keďže dlh zdravotníctva vtedy výrazne klesol. Upozornil však, že napriek 20 miliardám Sk (663,9 milióna eur), ktoré štát na tento proces vyčlenil, sa nepodarilo definitívne vyrovnať staré záväzky najmä štátnych zariadení.

Znižovanie nárastu dlhu zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva má podľa šéfa rezortu Rašiho v súčasnosti výrazne pozitívny trend. Ako prednedávnom uviedol v rozhovore pre TASR, za príčinou dlhu považuje zlé postavenie veľkých nemocníc v čase, keď dochádzalo k transformácii nemocníc na akciové spoločnosti a neziskové organizácie. "Dávam to na vrub aj nesystémovým krokom, ktoré spôsobili odštátnenie lukratívnych činností," doplnil. Znižovaniu dlhu by malo podľa ministra napomôcť aj odvíjanie platov riaditeľov nemocníc od toho, ako sa vyrovnávajú so záväzkami po lehote splatnosti, od hospodárskeho výsledku, využitia lôžkového fondu a efektívnosti v liečbe pacientov. Za dôležitý prvok považuje Raši aj vyjednávanie podmienok so zdravotnými poisťovňami tak, aby nemocnice neposkytovali služby za menší balík peňazí ako sú reálne náklady. Ako objasnil, v čase svojho pôsobenia na poste riaditeľa bratislavskej fakultnej nemocnice sa snažil zefektívniť príjmy formou stopercentného zvýšenia prenájmu priestorov pre cudzie subjekty, zredukovania poradných činností a podporením vlastnej hospodárskej činnosti. Uzavrel, že znižovaniu dlhu napomôže aj centralizácia činností.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: