Kúsok lesa priniesli do nemocnice v Banskej Bystrici malým pacientom lesníci

"Kúsok lesa" priniesli dnes malým pacientom v banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) lesní pedagógovia. Naučiť ich niečo o jeho zákonitostiach, dreve, zvieratách, vtákoch i rastlinách sa snažili zábavou i rôznymi hrami. "Tradíciu návštev v Základnej škole pri DFNsP začali lesníci v roku 2004. V asi dvojmesačných intervaloch, s výnimkou letných prázdnin, ju pravidelne organizujú lesní pedagógovia z Lesov SR (LSR) Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene. Chcú, aby aj choré deti les vnímali nielen ako bežnú súčasť života, ale aby sa ho naučili chrániť, rozumieť mu a starať sa o neho. Rovnako, ako sa les stará o nich a ich zdravie," uviedla hovorkyňa štátneho podniku LSR v Banskej Bystrici Anita Fáková.  

Toto podujatie sa realizuje v rámci Európskeho týždňa lesov (ETL) od  20. do 24. októbra. Podnetom na jeho organizovanie bola minuloročná ministerská konferencia o ochrane európskych lesov vo Varšave, pričom odborné podujatia a semináre prebiehajú v Bruseli a v Ríme. Ani Slovensko nezostalo pozadu, minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík slávnostne otvoril túto iniciatívu v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave. Počas týždňa sa 100 lesných pedagógov bude snažiť deťom vo všetkých regiónoch Slovenska priblížiť les, jeho význam a posolstvá s hlavným sloganom Európske lesy zlepšujú náš život a chránia našu planétu. Zároveň by mali prispieť k zviditeľneniu lesníctva a lesníckeho sektora, zlepšiť informovanie verejnosti o dôležitosti lesov pre ochranu životného prostredia i jeho význame pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti nielen v Európe. "Témy, ktoré by mali počas celého podujatia rezonovať, sa zameriavajú na neustále narastajúcu výmeru lesov v Európe, ktoré aktuálne zaberajú 44 percent územia. Lesy tiež stále absorbujú a ukladajú škodlivé skleníkové plyny. V období klimatických zmien sú najstarším obnoviteľným materiálnym zdrojom, zdrojom energie a najlepšou voľbou pre 21. storočie," zdôraznila hovorkyňa.  

Iniciátormi a organizátormi prvého ETL sú Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe, Európska lesnícka komisia Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo, Drevársky výbor Európskej hospodárskej komisie OSN a Európska únia s partnermi na národnej úrovni. V SR na jeho organizácii participujú NLC s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, LSR, Štátne lesy TANAP-u, Mestské lesy Bratislava a Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, doplnila Fáková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: