Nemocnica v Leviciach informačnou stenou zablokovala prístup k lekárni

"Boj" medzi neziskovou organizáciou Nemocnica s poliklinikou Levice a lekárňou Panax sa priostril. Nemocnica nechala pred časom postaviť pred lekáreň vo vestibule informačný panel s názvami oddelení. Pre pacientov, ktorí si tu chceli vyzdvihnúť lieky, zostal medzi múrom a lekárňou iba úzky priechod. Teraz nemocnica posunula stenu tak, že vstup k okienkam zablokovala celkom a lekáreň museli jej majitelia zatvoriť.

Ja som v šoku. To, čo prežívame, nie je normálne. Ja v nemocnici fungujem 20 rokov. Pred rokom otvorili oproti mne druhú lekáreň a jej vedenie je prepojené s predstavenstvom nemocnice. Zabarikádovanie našej lekárne stenou je len nekalý, agresívny a nemorálny konkurenčný boj," tvrdí majiteľka zablokovanej lekárne Panax Mária Czúdorová. Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Levice n. o. Viktor Dudáš vo svojej písomnej reakcii pre TASR nekalý konkurenčný boj poprel. Podľa jeho slov ide o informačný panel, ktorý má zlepšiť informovanosť pacientov a je prvým krokom k postupnému budovaniu centrálneho a urgentného príjmu pacientov. "Lokalizácia pracovísk pri hlavnom vstupe do budovy zdravotníckeho zariadenia je celosvetovým trendom, ktorému sa naša nemocnica snaží vynakladaním investícií vo výške niekoľko desiatok miliónov korún postupne priblížiť. V takýchto prípadoch nemožno povyšovať osobné záujmy jednotlivca nad verejný záujem celej nemocnice a jej pacientov," uvádza sa v stanovisku. Riaditeľ nemocnice zároveň upozornil na skutočnosť, že lekáreň Panax svojvoľne užíva priestory vstupnej haly nemocnice s poliklinikou bez akéhokoľvek právneho titulu, pričom ich navonok deklaruje ako súčasť verejnej lekárne. "Nájomný alebo podnájomný vzťah k nebytovým priestorom vzniká výlučne písomnou zmluvou. Túto podmienku lekáreň Panax nespĺňa. Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o. nikdy nedala do podnájmu majiteľke lekárne Panax časť priestorov vestibulu," skonštatoval riaditeľ nemocnice.

"Ja mám normálnu legálnu nájomnú zmluvu, podľa ktorej už dlho fungujem. Približne pred štyrmi rokmi nám zrušili platenie nájmu za užívanie spoločných priestorov a približne trojnásobne nám zvýšili nájomné. Ani jeden nájomca tu nájomné za spoločné priestory neplatí. Ale ak pán riaditeľ chce, ja zaplatím aj za polovicu vestibulu, ale on s nami vôbec nekomunikuje, vôbec sa s nami nestretol. Ide mu len o likvidáciu našej lekárne," skonštatovala Czúdorová. Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý nemocnicu neziskovej organizácii prenajíma, už 24. októbra vyzval jej vedenie, aby stenu odstránilo. "Predseda NSK Milan Belica je už od začiatku tejto kauzy na strane občanov, ktorým prekážka pred lekárňou strpčuje život. Mrzí nás, že našu výzvu vedenie nemocnice neuposlúchlo. Odporúčame majiteľom lekárne, aby sa svojich práv domáhali súdnou cestou," skonštatoval hovorca NSK Stanislav Katrinec.

Odstrániť stenu požadoval aj Mestský úrad v Leviciach. "Oni nás v podstate poslúchli, starú stenu, ukotvenú v zemi, odstránili. Potom spravili posuvnú, ktorú dali až k okienkam lekárne. Včera tam bol štátny stavebný dozor, zajtra by mali byť známe výsledky ich kontroly. Obývam sa však, že tento spor bude musieť rozhodnúť až súd," skonštatoval levický primátor Štefan Mišák. Majiteľka lekárne už má podklady pre podanie na súd pripravené. "Zajtra ich chceme odoslať, určite si budeme nárokovať aj ušlý zisk a všetky straty. Máme tu 12 zamestnancov, ktorí musia dostávať svoj plat, zásoby liekov... Je to hrozná situácia, nemorálny konkurenčný boj," povedala Czúdorová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: