NR SR: Zdravotnícky výbor odporučil schváliť odsúhlasovanie rozpočtov ZP vládou

Parlamentný výbor pre zdravotníctvo prijal dnes uznesenie, v ktorom odporúča plénu schváliť návrh Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, aby zdravotné poisťovne predkladali návrhy svojich rozpočtov na schválenie vláde. Túto zmenu, s ktorou nesúhlasia súkromné zdravotné poisťovne ani opozícia, prináša novela zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Zdravotné poisťovne majú v súčasnosti povinnosť predkladať návrh rozpočtu na nasledujúci rok ministerstvám financií a zdravotníctva, ako aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zdravotnícky výbor zároveň odporučil schváliť aj pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD), ktorý rieši prípadné neodsúhlasenie rozpočtu. "Ak vláda neschváli rozpočet poisťovne, táto poisťovňa bude pracovať v podstate tak ako minulý rok, až do schválenia nového rozpočtu," objasnil. Schvaľovanie rozpočtov vládou vníma ako potrebné, nakoľko ide o verejné zdroje. "Keďže sú povinné, musia byť aj kontrolované niekým, aby boli účelovo vynaložené tak, ako majú byť," doplnil.

Výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní Eduard Kováč označil schvaľovanie rozpočtov vládou ako vyslovene politické rozhodnutie. "V žiadnom prípade orgán ako je vláda nemá odborné kompetencie toto schvaľovať, je to účelovo politický krok, vecný nezmysel," myslí si. Na margo Valockého pozmeňujúceho návrhu konštatoval, že poisťovne by takýto návrh uvítali, keďže by nemohli prekročiť výdavky z minulého roku, podotkol však, že by tak boli najviac poškodení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a tak aj poistenci. Za úplný nezmysel považuje schvaľovanie rozpočtov vládou predseda výboru pre zdravotníctvo Viliam Novotný (SDKÚ-DS) a pripomenul, že kontrola je zabezpečená už v súčasnosti. "Ide o to, že vláda chce robiť supervízora nad poisťovňami, chce o nich rozhodovať a vstupuje do práv akcionárov," povedal. Valockého návrh vníma ako dvojsečnú zbraň, na ktorú v skutočnosti doplatia hlavne poskytovatelia a pacienti. "Zdravotná poisťovňa napriek tomu, že bude mať vyšší rozpočet ako v predchádzajúcom roku, môže celý rok platiť za zdravotnú starostlivosť menej," objasnil. Podotkol, že rozpočty budú schvaľovať aj ministri, ktorí sú akcionármi štátnych poisťovní a tak budú schvaľovať rozpočty svojej konkurencii.

Rezort zdravotníctva, ktorý novelu predložil, tvrdí, že prijatím právnej normy nedôjde k porušeniu štandardu zaobchádzania s investorom v zmysle medzinárodnej dohody. Ako sa konštatuje v materiáli, povinné odvody na verejné zdravotné poistenie sa považujú za verejné financie a nie za súkromný majetok zdravotných poisťovní a výkon poistenia nie je súkromným podnikaním. Podľa ministerstva návrh o schvaľovaní rozpočtov nie je v rozpore so žiadnym zákonom a je bežným nástrojom vlády, ktorej ambíciou je mať na dosah tento proces najmä z dôvodu jej zodpovednosti za alokáciu verejných financií. "Predloženým návrhom nedochádza k zásahu do vlastníctva," konštatuje sa v dôvodovej správe. Akceptovanie výhrad odporcov novely by mohlo podľa MZ SR znamenať nedostatok štátnej regulácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: