Najzdravšie je ministerstvo zdravotníctva

Celkom sedem inštitúcií štátnej správy – Úrad vlády SR, Národná rada SR a ministerstvá hospodárstva, školstva, pôdohospodárstva, financií a zdravotníctva - sa v čase od 16. do 30. októbra 2008 zapojilo do projektu Zdravé pracoviská v štátnom sektore. Lekári vyšetrili a otestovali vyše 730 zamestnancov. Pri celkovom porovnaní jednotlivých pracovísk boli v značnej výhode tie, v ktorých bol najnižší priemerný vek a najvyššie zastúpenie žien. "S prihliadnutím na tento fakt, ktorý je v štatistikách výhodou, sa ako najzdravšie ukázalo ministerstvo zdravotníctva," uviedla Jana Jurkovičová z Lekárskej fakulty UK, ktorá vyhodnocovala výsledky.

Lekári prišli za zamestnancami priamo na pracoviská a u každého záujemcu zistili hladinu cholesterolu v krvi, krvný tlak, telesný tuk, obvod pása, vypočítali BMI a celkové kardiovaskulárne riziko, poradili o zdravej výžive a pre fajčiarov bol pripravený prístroj na analýzu oxidu uhličitého v dychu. "Záujem bol aj medzi vedúcimi predstaviteľmi vybraných inštitúcií. Na Úrade vlády sa dal vyšetriť vicepremiér Dušan Čaplovič a v Národnej rade si na zdravotnú prehliadku priamo na pracovisko odbehlo niekoľko poslancov," informovala TASR Zuzana Lukáčová z agentúry Comm s.r.o.  Na otázku, čo by účastníci chceli urobiť pre zlepšenie svojho zdravotného stavu, väčšina odpovedala, že by chcela zvýšiť svoju pohybovú aktivitu (66 percent) a zlepšiť stravovanie (43 percent). Celkom 22 percent respondentov by chcelo chodiť častejšie na preventívne prehliadky a 11,5 percenta by chcelo prestať fajčiť.

Veľkú väčšinu vyšetrených osôb (temer tri štvrtiny) tvorili ženy, čo môže podľa odborníčky svedčiť o aktívnejšom prístupe žien k starostlivosti o svoje zdravie. V stresovej záťaži v zamestnaní sa ženy vyrovnávajú mužom, okrem toho sú častejšie zaťažené stresmi aj v súkromnom živote. Výsledky ukázali, že 62 percent zamestnancov štátnej správy sa nedostatočne venuje mimopracovnej fyzickej aktivite. Objektívne vyšetrenie odhalilo u viac ako polovice účastníkov nadváhu až obezitu, zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi a u tretiny zvýšené hodnoty krvného tlaku. Muži majú významne častejšie nadváhu a vyššie hodnoty systolického aj diastolického tlaku. Ženy majú častejšie zvýšené hladiny celkového cholesterolu v krvi. "Výsledky reprezentujú stav slovenskej populácie, ale čo nás veľmi teší, je záujem štátnych úradníkov o svoje zdravie", uzatvára Jurkovičová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: