NROZP chce, aby Slovensko ratifikovalo Dohovor OSN o právach osôb

Pri príležitosti Svetového dňa ľudí so zdravotným postihnutím, za ktorý je vyhlásený 3. december, organizuje dnes Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) v Bratislave seminár o význame a stave príprav ratifikácie a implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor Slovensko podpísalo 26. septembra minulého roka, no zatiaľ ho neratifikovalo. "Naším cieľom je, aby ho slovenský parlament ratifikoval. Preto sme pripravili stretnutie priamo v parlamente, aby mali čo najviac informácií o obsahu tohto protokolu a o tom, čo vlastne prinesie osobám so zdravotným postihnutím a aby sa u nich zvýšil záujem o jeho ratifikáciu," uviedla pre TASR riaditeľka NROZP Anna Reháková.

Rada považuje spomínaný dohovor z pohľadu občanov so zdravotným postihnutím za veľmi dôležitý. Vo svojich článkoch sa totiž zameriava na oblasti, akými sú vzdelávanie, zamestnávanie či zdravotná starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím. Ale aj prístupnosť k informáciám, internetu či odstraňovanie fyzických bariér. "Dohovor obsahuje aj články týkajúce sa organizácií, ktoré zastupujú týchto občanov a ich potreby a činnosti v spoločnosti," vysvetlila Reháková. Na seminári, nad ktorým prevzal záštitu predseda parlamentu Pavol Paška, sa zúčastňujú aj zástupcovia partnerských organizácií NROZP v zahraničí a Európskeho fóra zdravotného postihnutia. O ratifikácii dokumentu by mali predstavitelia rady hovoriť po skončení seminára aj na stretnutí s Pavlom Paškom. Podľa predsedu NROZP Branislava Mamojku, rada potrebuje komunikovať s poslancami oveľa intenzívnejšie ako doteraz. "Veríme, že práve táto akcia by sa mohla stať tradičnou a mohla by prispieť k intenzívnejšej spolupráci s poslancami." Iniciatívu vyvíja rada už od podpísania ratifikácie. Ešte v minulom roku organizovala stretnutie ministerstiev, ktorých sa problematika dotýka.

"Ukazuje sa, že aj mnohé rezorty nemajú zásadné problémy s ratifikáciou dohovoru, takže boli sme radi, keby sa zintenzívnil proces jeho ratifikácie," uviedol Mamojka. Z krajín, s ktorými rada spolupracuje, dohovor ratifikovalo Slovinsko, Maďarsko, Švédsko a na podpis sa pripravuje aj Francúzsko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: