Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším výskytom sklerózy multiplex

Štyridsaťročná Eva strácala rovnováhu a koordináciu. K tomu sa po krátkom čase pridali problémy s prehĺtaním, vypadávanie predmetov z rúk, zakopávanie na rovnej zemi či zabúdanie. "Nepripisovala som tomu význam. Po piatich rokoch si však moje telo povedalo svoje a ja som oslepla," hovorí o svojich skúsenostiach. Jej diagnóza znela: skleróza multiplex. Roztrúsená skleróza je chronické neurologické ochorenie, ktorého podstatou je autoimúnny zápal centrálneho nervového systému, v dôsledku ktorého dochádza k poškodzovaniu nervových obalov, vlákien a samotných buniek. Najčastejšie ochorenie postihuje mladých dospelých, symptómy sa prejavujú najmä vo veku 20 - 40 rokov. "Často sú veľmi nenápadné, ako je brnenie v končatinách, strata citlivosti, hmlisté videnie. Chorých neprinútia vyhľadať odbornú pomoc," hovorí neurologička Viera Hančinová. Po čase môžu problémy totižto odznieť, čo chorý dáva do súvislosti s únavou alebo vyčerpaním. Čas od prvých príznakov až po stanovenie diagnózy môže byť potom dlhý.

Príčina ochorenia nie je dodnes známa. Podieľajú sa na ňom viaceré faktory, genetické aj environmentálne. "Zaujímavosťou je výskyt ochorenia. Najčastejšie sa vyskytuje na severnej pologuli u bielej rasy v miernom pásme. Slovensko patrí ku krajinám s najväčším výskytom ochorenia," hovorí neurologička. Dôvodmi môže byť genetická predispozícia, určité vírusy a bakteriálne infekcie či počet slnečných dní, teda vplyv vitamínu D. Podľa odhadov je na Slovensku 100 až 130 pacientov na 100.000 obyvateľov, s ročným nárastom 3,5 až šesť pacientov na 100.000 obyvateľov. Nie všetci sú však zdiagnostikovaní a liečení. Skleróza multiplex patrí k najčastejším príčinám invalidizácie v skupine mladých dospelých z neurologickej netraumatologickej indikácie. Ochorenie vytrháva pacientov z práce, veľmi nepriaznivo ovplyvňuje ich partnerské vzťahy. U pacientov so sklerózou multiplex je napríklad vyššia rozvodovosť ako v porovnaní s bežnou populáciou. Stávajú závislými a sociálne slabými, odkázanými na pomoc príbuzných.

Diagnostika ochorenia nie je jednoduchá, pretože skleróza multiplex je veľmi heterogénne ochorenie v klinických prejavoch aj v priebehu. Každý pacient má svoju individuálnu sklerózu multiplex, čo znamená, že príznaky sú u nich rozdielne a aj priebeh ochorenia je odlišný. Ochorenie môže byť príznakmi veľmi podobné s mnohými inými diagnózami, preto sa na základe klinických príznakov ochorenie nedá stanoviť. Dôležité je vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Práve skorá diagnostika je však veľmi dôležitá, pretože liečba ktorá je k dispozícii, nedokáže ochorenie vyliečiť, dokáže iba zmierňovať príznaky, počet atakov. "A je tým účinnejšia, čím skôr sa s ňou začne," konštatuje Hančinová. Účinná liečba je dostupná od roku 1993. Ochorenie má však aj sociálne a psychologické dôsledky. Podľa pacientky Evy bolo najhoršie prijať diagnózu ako takú. "Je tiež veľmi dôležité, ako to pacientovi povedia," skonštatovala. Dôležitú úlohu v liečbe zohráva aj podpora rodiny a blízkeho okolia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: