V AIDS centre FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ evidujú 35 pacientov infikovaných vírusom HIV

V AIDS centre Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice evidujeme k dnešnému dňu 35 infikovaných vírusom HIV. Ide o kumulatívny počet pacientov, teda všetkých u ktorých bola HIV infekcia dosiaľ zistená. Z nich piati zomreli a ďalší piati sú v rozvinutom štádiu ochorenia na AIDS.

AIDS je skratka pre syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. Ide o smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami. Prenášať sa môže pohlavným stykom, krvnou cestou alebo z matky na dieťa počas pôrodu. AIDS je posledné štádium infekcie HIV, ktorú spôsobuje infekcia vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Predpokladá sa, že ide o mutáciu opičieho vírusu, ktorý sa preniesol na človeka,“ hovorí Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., vedúci lekár AIDS centra Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. Toto centrum má za sebou 12-ročnú históriu a jeho úlohou je dispenzarizovať pacientov zo zistenou HIV infekciou, poskytovať im liečebnú starostlivosť a podieľať sa osvetovej činnosti a rôznych projektoch súvisiacich s výchovou aktivistov.

Ako vysvetľuje docent Jarčuška, vírus HIV napáda jeden z typov bielych krviniek človeka, takzvané T-lymfocyty. Naviaže sa na ich povrch, bunky usmrtí a využije ich genetický materiál pre vlastné rozmnoženie. Potom napáda ďalšie lymfocyty, čím ničí ľudský imunitný systém.

Infekcia HIV prechádza niekoľkými štádiami. V priebehu prvých týždňov sa u človeka rozvinie akútne ochorenie podobné infekčnej mononukleóze. Jeho príznakmi sú celková únava, nútenie na vracanie, hnačka, bolesti kĺbov a svalov, teploty, bolesti hrdla, stuhnutosť, zväčšenie lymfatických uzlín, prípadne úbytok hmotnosti. Po tomto štádiu, ktoré väčšinou rýchlo odznie, môže byť infikovaný človek aj niekoľko rokov bez zjavných príznakov. Avšak jeho imunitný systém sa postupne oslabuje a časom sa začnú prejavovať chronické respiračné alebo plesňové ochorenia či atypické nádory. Človek nakoniec podľahne v dôsledku oslabenia imunitného systému buď onkologickému, alebo inak celkom bežnému ochoreniu.

Vo svete žije s vírusom HIV približne 30 až 36 miliónov ľudí a každý rok sa ním infikuje 2,7 až 3 milióny ľudí najčastejšie pri nechránenom pohlavnom styku. Približne 20 miliónov ľudí doteraz zomrelo. Na Slovensku sa prvý prípad nákazy HIV objavil v roku 1985 a odvtedy sa vírusom infikovalo približne 260 pacientov,“ konštatuje Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Vekový priemer pacientov registrovaných v AIDS centre FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ je približne tridsať rokov a prevažujú medzi nimi muži. Veľkú časť z nich tvoria homosexuáli. Spomedzi skupiny deviatich žien infikovaných HIV je päť takých, ktoré priviedli na svet dieťa. Všetky pacientky porodili cisárskym rezom, ktorý predstavuje najmenšie riziko infikovania dieťaťa vírusom HIV z matkinej krvi a žiadne z nich nebolo vírusom nakazené. Najmladší pacient evidovaný v AIDS centre FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ má 21 rokov a najstarší šesťdesiat.

História: 

  • Ako prvý popísal ochorenie AIDS v roku 1981 Dr. Michael Gottlieb v San Franciscu (USA). Na základe pozorovania atypického zápalu pľúc u viacerých pacientov ho nazval „syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti“.
  • V roku 1983 prof. Luc Montagnier v Pasteurovom ústave v Paríži izoloval z uzlín pacienta s AIDS vírus, ktorý označil za možného pôvodcu ochorenia. O rok neskôr v USA tím prof. Galla izoloval vírus od viacerých pacientov a konštatoval, že vyvoláva ochorenie AIDS. Jeden z troch spoluobjaviteľov vírusu bol Slovák Mikuláš Popovič.
  • Prvý december bol Svetovou zdravotníckou organizáciou a OSN vyhlásený za Svetový deň AIDS. Pripomína sa už dvadsať rokov a jeho symbolom je červená stužka solidarity.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: