Záchranári budú spoločnosť hľadať možnosti, ako zefektívniť zásahy

Kooperácia zložiek integrovaného záchranného systému, cezhraničná spolupráca pri zásahoch, ale aj legislatíva a financovanie činnosti budú nosnou témou dvojdňového ódborného kongresu, ktorý sa bude konať 5. a 6. decembra v Starom Smokovci pod názvom Rescue forum 112. Medzinárodné stretnutie horských záchranárov, hasičov a zdravotníkov, na ktorom nebudú chýbať ani zástupcovia krízových štábov, obvodných úradov či operačných stredísk, má ambíciu prispieť ku skvalitňovaniu práce záchranných zložiek. Účastníci kongresu budú diskutovať aj o možnostiach využívania finančných prostriedkov z európskych fondov na modernizáciu techniky a prístrojové vybavenie. Súčasťou pracovného stretnutia bude výmena skúseností zo zásahov v tuneloch, na mostoch a na diaľniciach. Prítomní sa tiež dozvedia, akú legislatívu a finančné krytie majú záchranné zložky vo Švajčiarsku a Česku.

Organizátori predpokladajú, že výpovednú hodnotu Rescue fora 112 zvýši prezentácia autentických videozáznamov zo zásahov počas prírodných katastrof, vážnych nehôd a tragédií. Odborníci predstavia aj modernú manipulačnú techniku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: