Medzi pacientov oddelenia detskej psychiatrie FN L. Pasteura Košice dnes zavítal Mikuláš

Dnes predpoludním sa uskutočnila v priestoroch oddelenia detskej psychiatrie II. Psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura Košice na Rastislavovej 43 Mikulášska oslava. Pozvanie medzi malých pacientov prijal už tradične i starosta mestskej časti Košice-Juh JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorí medzi ne zavítal spolu s Mikulášom a priniesol im aj sladké balíčky. Malých pacientov tiež potešili žiaci zo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach, ktorí si pre nich pripravili pekný program pretkaný hovoreným slovom, vianočnými koledami a starou muzikou. Chorým deťom priniesli malí hudobníci popri dobrej nálade v rámci benefičného koncertu i chutné sladkosti.

Kultúrnym programom sa prezentovali aj pacienti oddelenia detskej psychiatrie, ktorí sa pesničkami a básničkami odvďačili milým hosťom a Mikulášovi za milé darčeky. Pripraviť pekný program im pomohli učiteľky zo Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení.

Na oddelení detskej psychiatrie II. Psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura Košice sa liečia deti s rôznymi poruchami správania a mentálne retardované deti. Často sú medzi nimi pacienti s hyperkinetickou poruchou, pomočovaním, tikmi, či s poruchami reaktívneho charakteru ako sú depresie či úzkostné stavy. Na oddelenie prichádzajú aj deti so samovražednými sklonmi, schizofrenickými, mániodepresívnymi alebo obsedantno-kompulzívnymi poruchami.

„Pri ich liečbe sa kombinuje individuálna a skupinová psychoterapia s užívaním liekov. Malí pacienti sú pritom počas dňa monitorovaní, cvičia a chodievajú na prechádzky do nemocničného parku a na nemocničné ihrisko. Akcie, akými sú oslavy Mikuláša či MDD, sú súčasťou liečby, na ktorú deti veľmi dobre reagujú a s radosťou sa na ňu pripravujú,“ konštatuje ordinárka pre detskú psychiatriu MUDr. Katarína Ackermanová.

História oddelenia detskej psychiatrie FN L. Pasteura Košice siaha do roku 1968, kedy bolo zriadené prvé detské psychiatrické oddelenie na ulici Janka kráľa. V roku 1985 sa toto oddelenie presťahovalo do Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici a jej súčasťou je doteraz. Ide o jediné detské oddelenie vo FN L. Pasteura Košice, deti sú však liečené aj na ďalších pracoviskách zdravotníckeho zariadenia.

Sladké balíčky dnes dostali všetky deti hospitalizované vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice, z ktorých najmladším bol iba 7-mesačný Oliver hospitalizovaný na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. Pesničkám talentovaných žiakov zo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej sa potešili popri deťoch s psychickými poruchami aj detskí pacienti na ďalších dvoch oddeleniach – Klinike úrazovej chirurgie a urologickom oddelení, pre ktorých bolo ich vystúpenie príjemným spestrením dňa v nemocnici.

Všetkým, ktorí dnes svojim dielom prispeli k radosti chorých, vrúcne ďakujeme!

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: