Výskyt tuberkulózy na Slovensku sa počíta v stovkách ochorení

Tuberkulóza (TBC), ktorá trápi najmä rozvojový svet, neobchádza ani Slovensko. V tomto roku u nás epidemiológovia zaznamenali 708 ochorení, pričom v 570 prípadoch išlo o pľúcnu formu a v 138 prípadoch o mimopľúcnu tuberkulózu. "Ochorenia boli hlásené z každého kraja, najvyššia chorobnosť bola v Prešovskom kraji, najnižšia v Bratislavskom a Nitrianskom kraji," uviedla pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Lenka Šramková. Objasnila, že ochorenia sa vyskytli u pacientov v každej vekovej skupine, ale najčastejšie sa vyskytovali v skupine 84 rokov a viac.

Od roku 1960, keď bolo hlásených 7817 prípadov TBC, dochádza pozvoľna do roku 1970 k poklesu absolútneho počtu hlásených ochorení, priblížila Šramková. Výraznejší pokles nastal v druhej polovici 80. rokov. "Mierny nárast po roku 1990 však nebol zaznamenaný v prípadoch bakteriologicky overenej tuberkulózy a od roku 1994 opäť zaznamenávame pokles chorobnosti," pokračovala. V roku 2003 Slovensko prvýkrát nedosiahlo ani 1000 novozistených prípadov (990 prípadov), doplnila. Pri mimopľúcnej tuberkulóze sa hodnoty za posledných sedem rokov výraznejšie nemenia, ročne sa u nás evidovalo do 140 prípadov.

Medzi oblasti s najvyšším výskytom ochorenia patrí Košický a Prešovský kraj. "Tu sa to dáva do súvislosti s vysokou mierou nezamestnanosti a tuberkulóza je tu stále závažným sociálnym problémom," priblížila Šramková. Medzi rizikové skupiny patria najmä asociáli, alkoholici, bezdomovci, Rómovia a staršie vekové skupiny obyvateľstva. Tuberkulóza ohrozuje aj ľudí infikovaných HIV, migrantov a vojakov vracajúcich sa z misií vo svete. "Na Slovensku sa vykonáva pravidelné povinné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze najskôr štvrtý deň života," vysvetlila Šramková. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života len u tuberkulín negatívnych detí. "Problémy s očkovaním proti TBC sú najmä v regiónoch s vyšším podielom rómskeho obyvateľstva, vzhľadom na ich neochotu spolupracovať s lekármi, ako aj častú migráciu," upozornila. Rómski novorodenci často podľa nej unikajú očkovaniu aj z toho dôvodu, že rómske matky sa po prepustení z pôrodnice už na očkovanie nedostavia.

Proti TBC sa na Slovensku povinne očkuje od roku 1953. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča krajinám rutinne očkovať novorodencov pri vyššej chorobnosti ako 10 na 100.000 obyvateľov. "Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike bola v roku 2007 chorobnosť 13,13 na 100.000 obyvateľov a vzhľadom na riziko importu tuberkulózy na Slovensko z okolitých štátov je potrebné naďalej vykonávať celoplošné očkovanie novorodencov," zhrnula Šramková. Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré postihuje hlavne pľúca (pľúcna tuberkulóza), mykobaktérie však môžu spôsobiť chorobný proces aj v mimopľúcnych štruktúrach (lymfatické uzliny, kosti, kĺby, črevný trakt, mozgové blany, obličky, pohlavné orgány, koža i oči). "Inkubačný čas ochorenia je dlhý 6-8 týždňov. Prameňom nákazy je predovšetkým človek," vysvetlila Šramková s tým, že nákaza sa šíri kvapôčkovou formou. Medzi príznaky TBC patrí slabosť, malátnosť, chudnutie, nočné potenie, mierne zvýšená telesná teplota. "Ak sú postihnuté dýchacie orgány, pripája sa bolesť na hrudníku, 3 a viac týždňov trvajúci kašeľ a môže sa objaviť aj vykašlávanie krvi," uzavrela.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: