Štrajkujúci z FN Nitra poslali politikom list so žiadosťou o pomoc

Štrajkujúci z FN Nitra poslali politikom list so žiadosťou o pomoc
Zdroj: bigstockphoto.com

Štrajkový výbor Fakultnej nemocnice v Nitre dnes poslal prezidentovi, premiérovi, zastupujúcemu predsedovi parlamentu i ombudsmanovi otvorený list, ktorým ich žiada o pomoc a podporu pri riešení požiadaviek zdravotníckych pracovníkov, ktoré proklamujú štrajkom.

"Žiadame Vás, aby ste sa Vašou autoritou a váhou svojej osobnosti zasadili o urýchlenú nápravu chýb a pomohli ihneď riešiť naše požiadavky. Nahromadené problémy sa dlhodobo ignorovali a tým nás donútili štrajkovať. Chceme, aby aj Vaším prispením došlo k otvoreniu dialógu a jednaniu," uvádza sa v liste. Rokovania medzi zainteresovanými stranami by podľa štrajkového výboru FN v Nitre   prispeli k upokojenie napätej situácie v nemocniciach, pomohli pacientom aj zdravotníkom a vnútornej stabilite Slovenska.

"Ubezpečujeme Vás, že slovenský zdravotník chce a vie pracovať tak, aby čo najlepšie slúžil občanovi, ktorý jeho služby potrebuje. Chceme len to, aby 17 rokov po novembrovej revolúcii mohol robiť v dôstojných podmienkach primeraných spoločenskému významu svojej práce, nakoľko naše požiadavky sú oprávnené, legitímne a legálne," dodávajú nitrianski štrajkujúci.

Zároveň upozorňujú na porušovanie ľudských práv pri prebiehajúcom štrajku. Zdravotníci z Ústavy SR majú podľa nich právo na štrajk. V piatok však minister zdravotníctva Rudolf Zajac zvolal riaditeľov nemocníc a nariadil im, aby štrajkujúcim zakázali pracovať na svojich pracoviskách a vyvodzovali dôsledky z neuposlúchnutia. "Dovoľujeme si upozorniť, že práve splnenie tohoto nariadenia s ohľadom na vysoké percento prihlásených do štrajku, by znamenalo vážne ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a priame ohrozenie občana," konštatuje štrajkový výbor FN v Nitre.  Zastrašovanie zdravotníkov manažmentmi štrajkujúcich nemocníc je podľa nich navyše v rozpore s právnym stavom.

"Chceme zdôrazniť, že zodpovednosť zdravotníkov voči pacientom je silnejšia než právny názor kohokoľvek. Sme si plne vedomí povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť tak, aby nedošlo k bezprostrednému ohrozeniu života, alebo zdravia občana. Toto je najvyšší princíp a platí pre každého zdravotníka," uvádza sa v liste.

Zdravotníci si uvedomujú, že neposkytnutie pomoci by mohlo byť hodnotené ako porušenie zákona a že aj zdravotník v štrajku takúto pomoc poskytnúť musí. "Ak by sme mali akceptovať názory ministra, resp. jeho právnikov, znamenalo by to nielen ohrozenie zdravia obyvateľstva, ale zároveň aj upretie práva zdravotníka na štrajk," naznačuje štrajkový výbor FN v Nitre. Slovenskí zdravotníci podľa neho vedia, čo ich povinnosťou, uvedomujú si svoju zodpovednosť voči občanom a budú si ju plniť, pokiaľ im to nezakážu.

Problémy v zdravotníctve podľa nitrianskych štrajkujúcich nespôsobili zdravotníci ani občania, ale nedotiahnutá reforma a konkrétne chybné rozhodnutia. Zodpovednosť za ňu nesie vláda, nemala by sa preto posúvať na riaditeľov nemocníc.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: