Súkromné poisťovne avizovali ďalšiu redukciu zdravotníckych zariadení

Zástupcovia súkromných zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera dnes v Bratislave pripustili redukciu zdravotníckych zariadení pri ich ďalšom zazmluvňovaní. Postoj Unionu jeho zástupca Alexander Weibl nekonkretizoval, objasnil, že poisťovňa pripravuje parametre, ktorými chce poskytovateľov prinútiť k zvyšovaniu kvality.

Ako objasnil Miroslav Žilinek z Dôvery, poisťovňa neuzatvorí zmluvy, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Momentálne poisťovňa rokuje s Asociáciou nemocníc Slovenska o skvalitnení hodnotenia zdravotníckych zariadení. Poisťovňa Apollo bude pri prípadnej redukcii prihliadať na personálne a materiálno-technické vybavenie nemocníc, ktoré určuje výnos ministerstva zdravotníctva. V prípade, že zariadenia, ktoré do 30. júna 2009 nesplnia podmienky, pristúpi k redukcii, objasnil Branislav Koreň z Apolla. Poisťovne budú pri tvorbe hodnotenia nemocníc, ktoré použijú pri uzatváraní zmlúv, využívať aj hodnotenie spokojnosti pacientov s jednotlivými zariadeniami. Ako vyplýva z prieskumu spokojnosti, ktorý dnes v Bratislave predstavilo Združenie zdravotných poisťovní (ZZP), zoskupujúce všetky tri súkromné poisťovne, ako najlepšie nemocnice na Slovensku hodnotia ich klienti Národné rehabilitačné centrum (NRC) Kováčová a Prvú súkromnú očnú nemocnicu na Slovensku Oftal vo Zvolene. Druhú priečku v hodnotení nemocníc bez rozlíšenia typu obsadil bratislavský Onkologický ústav Sv. Alžbety.

Prieskum prebiehal v mesiacoch apríl až november 2008 medzi dospelými klientmi súkromných poisťovní, ktorí boli v tomto roku hospitalizovaní. Do hodnotenia spokojnosti so zariadeniami z pohľadu pacientov sa spolu zapojilo 8029 respondentov z celkovo 18.670 oslovených. Ako vyplynulo z 12 otázok, ktoré pacienti dostali, hospitalizovaní boli najviac spokojní so správaním sa a starostlivosťou lekárov a vyjadrili aj spokojnosť so starostlivosťou sestier. Pacienti naopak najčastejšie zle hodnotili stravu a kvalitu ubytovania. Za najlepšiu fakultnú nemocnicu považujú pacienti Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave. Nasledujú Fakultná nemocnica L. Pasteura v Košiciach a Martinská fakultná nemocnica. Zo všeobecných nemocníc najlepšie pacienti hodnotili Nemocnicu Košice-Šaca, druhú a tretiu priečku obsadili Železničná nemocnica s poliklinikou v Bratislave a púchovská nemocnica s poliklinikou. Medzi špecializovanými nemocnicami prvé miesto patrí NRC Kováčová, nasledujú Oftal a Onkologický ústav Sv. Alžbety.

Posledné priečky v hodnotení spokojnosti obsadili bratislavské fakultné nemocnice v Podunajských Biskupiciach, Ružinove a na Mickiewiczovej. Zlé známky od pacientov v kategórii špecializovaných nemocníc dostali Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, Národný onkologický ústav v Bratislave a neurologická ambulancia Neurón Plus v Bratislave. Zo všeobecných nemocníc sa na chvoste hodnotenia ocitli Nemocnica s poliklinikou Levice, Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR a Nemocnica Komárno.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: