Preddavky na poistné odporúča VšZP platiteľom osobne prepočítať

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v súvislosti so zavedením spoločnej európskej meny euro na Slovensku od 1. januára 2009 upozorňuje na úpravu platenia preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. V prípade platby bankovým prevodom sumu poistného zo slovenských korún na eurá prepočíta konverzným kurzom automaticky peňažný ústav. Ako však upozornila hovorkyňa poisťovne Petra Balážová, v niektorých prípadoch môže dôjsť pri prepočte k rozdielu jedného eurocentu.

"Banky budú výsledné hodnoty zaokrúhľovať matematicky, avšak podľa generálneho zákona ako aj zákona o zdravotnom poistení sa preddavky zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nadol," vysvetlila Balážová. Najväčšia štátna poisťovňa preto odporúča platiteľom poistného, aby si výšku preddavku sami prepočítali a zmenili si prevodný príkaz v banke so zaokrúhlením na eurocenty nadol. "Takto budú postupovať aj poistenci, ktorí platia preddavky prostredníctvom poštovej poukážky," doplnila. 

Preddavok za december sú platitelia poistného povinní uhradiť najneskôr do 8. januára 2009.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: