Na mieste bývalého cukrovaru v Nitre by mala vyrásť nová poliklinika

Na mieste bývalého cukrovaru na Štúrovej ulici v Nitre by mala vyrásť nová poliklinika. Vlastníkom pozemkov, na ktorých by mala stáť budova polikliniky, je šalianska spoločnosť IN VEST,s.r.o., Mesto Nitra a jedna fyzická osoba. Majitelia pozemkov so zámerom výstavby zdravotníckeho zariadenia súhlasia. Spoločnosť Invest,a.s. Bratislava podala žiadosť o územné rozhodnutie, v súčasnosti sa začalo územné konanie. Na mieste budúcej polikliniky je umiestnená betonárka, ktorá zásobuje stavbu nákupno-spoločenského centra Mlyny. Zhotoviteľom stavby je majiteľ pozemkov pod betonárkou a budúcou poliklinikou IN VEST,s.r.o. Poliklinika v Nitre by mala byť štvorpodlažná, jej súčasťou bude samotná poliklinika, verejná lekáreň, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie a funkčná diagnostika.

Podľa oficiálne nepotvrdených informácií by mala novú polikliniku postaviť spoločnosť ProCar,a.s. Firma pôsobí v oblasti poliklinickej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, prevádzkuje päť zariadení v Bratislave, v Košiciach a v Žiari nad Hronom. Podľa zverejnených informácií plánuje do roku 2010 vybudovať sieť 20 polikliník s prepojených informačným systémom. V prvej fáze plánuje spoločnosť vybudovať polikliniky v Bratislave, v Košiciach, v Trnave, v Žiline, v Nitre, v Trenčíne a v Poprade. Akcionárom spoločnosti a investorom výstavby polikliník je skupina Penta. Náklady na vybudovanie väčšieho typu polikliník odhadol investor na takmer 8 miliónov eur (241 miliónov Sk), menšie typy polikliník si vyžiadajú náklady vyše 4,3 milióna eur (129,5 milióna Sk).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: