SHR prijíma do konca januára návrhy na ocenenia za pomoc ľuďom

Písomné návrhy na ocenenie Dar roka 2008 jednotlivcom, kolektívom alebo podnikom za nezištnú pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú, ako aj za podporu dobrovoľníckeho sektora v SR môžu občania posielať Slovenskej humanitnej rade (SHR) v Bratislave do konca januára 2009. Čestná komisia SHR, ktorej členmi sú osobnosti rôznych profesií, prijaté návrhy každoročne preveruje, hodnotí a rozhoduje o udelení ocenenia. Morálne ocenenie Dar roka patrí v Európe stále k ojedinelým spôsobom poďakovania známym i neznámym, jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí pomáhali a pomáhajú ľuďom v krajnej núdzi, v ťažkých životných situáciách, v sociálnej kríze alebo aj v ohrození života a zároveň tak prispievajú k rozvoju dobrovoľníctva. Slovenskej humanitnej rade ide pri udeľovaní ceny Dar roka aj o to, aby nezostali bez povšimnutia ani tí, ktorí sú príliš skromní, ale ich humánne činy, hrdinské skutky, dobrovoľnícke verejnoprospešné aktivity sú obdivuhodné a zaslúžia si pozornosť, uviedla tajomníčka SHR Margita Škrabálková.

SHR vyhlásila 25. septembra 2008 už XIV. ročník ceny Dar roka. Každoročne udeľuje spolu desať cien Dar roka, a to jeden titul hlavného laureáta fyzickej osobe, jeden titul hlavného laureáta právnickej osobe a osem titulov laureátov. Udeľuje takisto mimoriadne ocenenie Dar života - za záchranu ľudského života alebo za darovanie ľudských orgánov človeku ohrozenému na živote. Do konca marca 2009 SHR zverejní mená osôb schválených na udelenie ceny Dar roka 2008. Slávnostné odovzdávanie cien Dar roka sa už tradične uskutočňuje v júni v Primaciálnom paláci v Bratislave. Cenu Dar roka symbolizuje sklenená plastika s tromi orieškami a diplom Slovenskej humanitnej rady pre ocenených jednotlivcov, kolektívy či podniky. Návrhy na ocenenie môžu podávať občania SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov, podľa kritérií oceňovania Dar roka, zverejnených na webovej stránke SHR - www.shr.sk. Je potrebné, aby s návrhom písomne súhlasili aj tí, ktorí sú navrhnutí na ocenenie. Písomné návrhy treba poslať na adresu: Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, heslo: Dar roka 2008.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: