Z výnosu zbierky chce LDZ podporiť dobudovanie komplexnej siete služieb

Liga za duševné zdravie chce prostredníctvom celoslovenskej verejnej zbierky Dni nezábudiek 2008 vypĺňať prázdne miesta v starostlivosti o ľudí s duševnými problémami, aby sa mohli vrátiť späť do rodiny, práce a do života vôbec. Finančný výnos zbierky, ktorú zorganizovala Liga ešte v októbri minulého roka, bude prerozdelený prostredníctvom grantovej schémy na dobudovanie komplexnej siete služieb. V súlade s témou Podpora komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou ako predpoklad sociálnej integrácie sa Liga rozhodla podporiť projekty zamerané na podporu existujúcich a zriaďovanie nových služieb, a to najmä stacionárov a rehabilitačných stredísk pre deti, mládež a dospelých, chráneného a podporovaného bývania, chránených dielní a chránených pracovísk, denných a krízových centier, poradenských a informačných centier a iné služby pre ľudí s duševnou poruchou.

Žiadosti o finančnú podporu môžu LDZ SR predkladať organizácie, nie jednotlivci. Termín uzávierky žiadostí je 15. február 2009. Tlačivá, kritériá posudzovania projektu a všetky informácie nájdu záujemcovia aj na internetovej stránke Ligy. "Každoročne sú financie získané zo zbierky použité na projekty pre ľudí s duševnou poruchou," informovala TASR Oľga Valentová z Ligy za duševné zdravie. V roku 2008 boli podporené napríklad Mozaika OZ Žilina, Zdravá duša OZ Považská Bystrica, Ars Vivendi Trenčín, Pedagogicko-psychologická poradňa Bardejov či Kultúrne združenie národností a etník SR Bratislava.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: