Pre MZ SR je stále prioritou zabezpečiť plyn pre nemocničné zariadenia

Pre Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je stále prioritou zabezpečiť dodávku plynu pre nemocničné zariadenia. V tejto súvislosti dnes na MZ SR zasadala mimoriadna gremiálna porada, ktorej výsledkom je prijatie Opatrenia ministra zdravotníctva SR na zabezpečenie plnenia úloh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v čase stavu núdze v plynárstve vyhlásenom na území SR. Informovala o tom hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková. "Cieľom opatrenia je jednotný pokyn pre zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti v súčasnom stave núdze, ako aj súbor opatrení pri prípadnom obmedzení dodávok zemného plynu pre zdravotnícke zariadenia," uviedla a zároveň dodala, že v rámci zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti zatiaľ nedošlo zatiaľ v súvislosti s plynovou krízou k žiadnym obmedzeniam.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: