Mistrík: Vedou sa dá zarábať

Medzi víťazov novej celoslovenskej súťaže Hlava roka 2008 určenej pre profesionálnych vedcov a nadaných študentov vysokých škôl patrí Robert Mistrík. Prestížne ocenenie za najvýznamnejšiu inováciu získal patentovaným projektom v USA Objav prelomovej metódy určovania onkomarkerov, metabolitov liečiv a iných dôležitých látok. Finančnú cenu 5000 eur (150.630 Sk) venoval Centru dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na nákup chýbajúceho prístroja. O tom, na čo je tento prístroj, čo sú onkomarkery a ako sa dajú využiť pri odhaľovaní rakoviny, v kriminalistike a inde, hovorí laureát v rozhovore pre TASR.

Čím sa zaoberáte? Za čo ste získali ocenenie?

So spolupracovníkmi sa zaoberáme metódami identifikácie chemických látok, tzv. malých molekúl. Tie sa nachádzajú v ľudskom organizme, v životnom prostredí, zisťujú ich kriminalisti pri vyšetrovaní, farmaceuti a iní odborníci na rôzne účely. My identifikujeme tieto látky na základe metódy, ktorá sa volá hmotnostná spektrometria. Tá vyprodukuje jedinečné spektrum a to je vlastne odtlačkom prsta molekuly.

Čiže, to je ako odtlačok prsta človeka?

Áno, tým vlastne získame jedinečnú charakteristiku látky a uložíme do databázy spektier. Pri zisťovaní akejkoľvek neznámej látky sa jej spektrum porovnáva s databázou podobne ako pri hľadaní odtlačkov prsta nejakého kriminálnika. Ak tam nie je, využíva sa naša metóda.

To je možné v akejkoľvek oblasti?

Má to široké využitie, pretože s chémiou veľmi úzko súvisia rôzne látky. Malé molekuly sú vitamíny, hormóny, cukry, tuky, drogy, lieky. Nás zaujíma zisťovanie látky, ktorá nie je v databáze spektier, čo je, žiaľbohu, častý prípad.

Je v modernej dobe veľa neidentifikovaných látok?

Poviem príklad. Ľudský organizmus obsahuje odhadom asi 100.000 malých molekúl. To sú zložky v krvi, tkaniva a bunky, väčšinou. Z toho je známych asi 2500, niektorí tvrdia že 5000. Človek už bol na Mesiaci, ale dodnes nevieme, aké látky nosíme v tele.

Vy ste čo vynašli?

Vyvinuli sme metódu, ktorá dokáže identifikovať chemickú štruktúru neznámej látky na báze hmotnostnej spektrometrie. S touto metódou sme sa zapojili do medzinárodného projektu Metacancer, kde sa snažíme zisťovať látky typické pre rakovinu, tzv. onkomarkery. Ťažisko využitia našich aplikovaných metód je v zdravotníctve, vo farmaceutickom priemysle pri vývoji liečiv, ale tiež v kriminalistike. Všade tam, kde sa analyzujú metabolity, ľudskému telu vlastné alebo aj nevlastné pochádzajúce z liečiv, možno využiť naše metódy. Pri vývoji liečiv je dôležité poznať, aké metabolity vznikajú v organizme, pretože niektoré môžu byť toxické. Farmaceutické firmy skúmajú tisíce látok, v ranom štádiu vývoja musia presne vedieť, ako látka metabolizuje a to zisťujú našou metódou štruktúrnej analýzy pomocou hmotnostnej spektrometrie. Naše vedecké poznatky využívajú takmer všetky významné farmaceutické firmy na svete.

Ste výskumný ústav? Máte laboratórium?

My sme unikátna spoločnosť na Slovensku, pretože sme malá súkromná firma HighChem. Venujeme sa špičkovej vede, dokážeme si na seba zarobiť vedou a exportujeme ju do celého sveta. Celé naše vybavenie sú počítače a šanóny plné chemických vzorcov. Na overovanie našich v hlave vymýšľaných metód máme partnerov vo svete. Vedecká práca je založená na kooperácii. My si nerobíme nárok na ich experimentálnu časť, oni na naše know-how, databázy spektier a fragmentačnych mechanizmov. Je to ako v manželstve, ktoré je prospešné pre oboch partnerov. Dnes nie je problém získať množstvo dát, ktoré chrlia rôzne prístroje. Najväčší problém je ich spracovanie, analýza, vyhodnotenie. Za tým je ťažká chémia, náročná biochémia. Nehovorím, že sme jediní, ale naše metódy sú v mnohom unikátne. Bez týchto kľúčových metód je analýza malých molekúl ťažko prekonateľnou bariérou v mnohých oblastiach chémie. Aj to je dôvod, prečo ich využívajú napríklad v americkej FBI, kde analyzujú drogy a toxické látky. My sa zaoberáme metódami, vieme ich zabaliť do produktu a predať. Tie metódy sú v mnohom univerzálne, a keďže každý prípad je iný, sú využiteľné v rôznych aplikáciách.

Ako dlho existujete, koľko máte zamestnancov?

Firmu som založil pred desiatimi rokmi. Niekoľko rokov som bol sám a postupne, ako sa metódy rozširovali, som priberal partnerov, bývalých spolužiakov Juraja Lutišana a Miloša Suchého, ktorí sa podieľali na vývoji metód. Teraz sme štyria vedci. Metódu, za ktorú som dostal ocenenie, som objavil a zapatentoval pred štyrmi rokmi. Na základe patentu si ju medzinárodné konzorcium Metacancer vybralo ako jedinú možnú metódu na štruktúrnu analýzu endogénnych metabolitov rakovinových buniek, po ktorých spoločne pátrame.

Doteraz sa nedala zistiť rakovina?

Samozrejme, že dala. Onkomarkery sú viacerých typov a väčšinou sú proteíny, čiže veľké molekuly. Tie majú veľa nevýhod, pretože nie sú konečné produkty metabolizmu. A keď má niekto proteín, ktorý naznačuje rakovinu, to ešte neznamená, že ju musí mať. Malé molekuly sú konečné produkty metabolizmu a preto mám hovoria presnejšie o skutočnom stave organizmu.

Dali ste si to patentovať na Slovensku?

V USA, aj keď to stalo veľa peňazí, pretože je to pre nás ťažisková krajina. Nedávno som náhodou zistil, že som dobre urobil. V časopise Sciencie som čítal článok, v ktorom skupina amerických vedcov použila túto patentovanú metódu na zisťovanie štruktúry ľudského imunoglobínu, ktorý sa používa na liečbu autoimúnnych chorôb. Nechcem povedať, že ju ukradli, možno o našej metóde nevedeli, ale patent je náš. No majú smolu, že ju objavili neskoršie. O dva týždne idem do USA a budem riešiť aj túto záležitosť.

Je to veľký objav?

Tieto látky sa môžu vyrábať ako tzv. rekombinantné liečivo, zosyntetizujú ho a môžu ho vyrábať ako liek. Čiže, pre tento typ chorôb nebudú musieť využívať darcov krvi a uľahčia celú procedúru. Rekombinantné liečivo je také, kde sa snažíme umelo vyrobiť proteín alebo malú molekulu, aká sa nachádza v ľudskom organizme.

Vy ste pôsobili v USA?

Ja som získal doktorát na univerzite vo Viedni a potom som takmer tri roky pôsobil ako post doktorand v USA. Pracoval som v Národnom inštitúte pre štandardy a technológie v Gaithersburgu v Marylande, ktorý patrí pod ministerstvo obchodu. Tam som zistil, že veda je nielen krásna, ale dá sa v nej aj podnikať. Navyše som videl potenciál uplatnenia mojich metód. Ďalší fakt je, že som bol schopný tie metódy zabaliť do softvérových modulov, čím sa stali predateľnou komoditou. Podobne aj databázy a know-how vieme vložiť vo forme dát do softvéru, z ktorého sa odvíjajú rôzne metodiky ako postupovať.

Kedy ste sa vrátili na Slovensko?

V roku 1998 a založil som firmu. Okrem farmaceutických firiem naše softvérové moduly používajú forenzné laboratória, chemické fabriky, inštitúcie zaoberajúce sa životným prostredím a iné. Všade, kde sa analyzujú látky na báze hmotnostnej spektrometrie.

Ako to distribuujete?

My sa marketingom nezaoberáme, to nie je naša parketa. Sme vedci a venujeme sa naďalej svojej vysoko špecializovanej činnosti. Softvérové moduly idú do sveta cez nášho distribútora. Ako vedci máme rozpracovaných viacero metód. Niektoré sú poloprodukty, iné dolaďujeme, o niektorých len snívame. Máme mnoho vedeckých projektov s rôznymi univerzitami. Venujeme sa štruktúre drog, analýze chemických zbraní, máme spoluprácu na báze metabolitov, pretože keď chceme tieto metódy zaviesť do praxe, musíme to mať výskumne overené. Napríklad metabolity liečiv analyzujeme s univerzitou v Ženeve.

Rozvíjate aj onkomarkery?

To je jeden z vedeckých projektov, čo je beh na dlhé trate. Vlani v apríli vzniklo konzorcium Metakancer, kde nám Európska únia odobrila trojročný projekt na zisťovanie onkomarkerov rakoviny prsníka. Z Európskej únie celé konzorcium pozostávajúce z ôsmich inštitúcií dostalo asi tri milióny eur. Konzorcium sa rozhodlo pre nás, pretože je to v súčasnosti jediná možná efektívna metóda ako zisťovať metabolity v rakovinovom tkanive. Tie sa nachádzajú v tele vo veľmi nízkej koncentrácii - je ich strašne málo. A my sa snažíme v tej, obrazne povedané ohromnej kope sena, zistiť jednu malú molekulu.

Čiže, to je úplný zárodok?

Cieľom je vyvinúť preventívnu diagnostickú metódu a v budúcnosti sa takto môže odhaliť rakovina skôr ako inými metódami. Navyše sa môže určiť akého typu je ten novotvar, či je zhubný alebo nie. Bude to jednoduchou analýzou krvi, čím sa zistí prítomnosť látky aj jej koncentrácia. Ak bude vysoká, je pravdepodobnosť rakoviny.

Veď toto dokážete aj teraz.

My to dokážeme, len tie metódy nie sú rozpracované pre špecifické molekuly rakoviny, čo je pomerne zložitý problém. Nedávno som prednášal na metabolickej konferencii v Bostone o metódach identifikácie molekúl v živých organizmoch, kde som prezentoval postup ako to uskutočniť pre rôzne typy tkanív. Metabolické metódy sa používajú aj na zisťovanie citlivosti jednotlivých organizmov na dané liečivo, pretože rovnaký liek neúčinkuje na každého človeka rovnako. To je problém rakoviny. Niekto je citlivý na jeden typ chemoterapeutika, na iného to nezaberá. Snažíme sa to identifikovať viacerými metódami. Jednou z nich je metabolomika - veda, ktorá za zaoberá malými molekulami.

Využíva niekto na Slovensku vaše metódy? S kým tu spolupracujete?

Viem, že armáda má nejaké naše softvérové moduly, ale nemám presný prehľad. Naším trhom je svet. Pri spomínanej ceste do USA, budem aj školiť ľudí, ktorí chcú používať naše moduly. Často tam navštevujem významných zákazníkov, tiež vo Švajčiarsku, kde je veľa farmaceutických firiem. Doma spolupracujeme so Slovenskou akadémiou vied. Chceme odštartovať projekt analýzy biologickej zbrane - antraxu, s ktorou súvisí jedna zložitá molekula.

My máme v bratislavskej Karlovej Vsi cyklotrónové centrum. To tiež odhaľuje rakovinu?

Cyklotrón pracuje na úplne inom princípe a jeho produkty - mimoriadne užitočné rádioaktívne látky sa používajú na odhalenie už viditeľného novotvaru. Je to diagnóza druhého sledu, pokročilejšieho štádia. My sa zaoberáme veľmi raným štádiom a prevenciou. Okrem toho naše metódy sa dajú využiť ako skríning. Lekár vám odoberie krv bez toho, aby ste sa na niečo sťažovali a pošle to na analýzu, kde sa môžu zisťovať aj onkomarkery. Keď bude výsledok pozitívny, oznámia to pacientovi.

Ako celkove hodnotíte vedecký výskum na Slovensku?

Výskum u nás je na tom biedne. Často chýba potrebné prístrojové vybavenie a bez neho sa ľudia nemôžu vzdelávať, napredovať. Keby som nepôsobil v zahraničí, ťažko by som dosiahol to, čo sa mi podarilo. Aj preto som sa rozhodol získanú cenu 5000 eur venovať Centru dedičných metabolických porúch na nákup prístroja, aký na Slovensku ešte nemáme. Bude sa ním robiť skríning glykoproteínov, pretože pribúda počet dedičných metabolických porúch. Je veľa nevyjasnených prípadov, keď sa nevie, či dieťa má alebo nemá túto poruchu. Aby sa tento skríning mohol začať robiť, dal som prvý vklad. Potrebných je 500.000 Sk (16.597 eur) a verím, že sa nájdu ďalší sponzori.

Čo pre vás znamená cena Hlava roka? Máte nejaké medzinárodné ocenenie?

Toto je moja prvá cena a teší ma, že táto súťaž pomôže na Slovensku zviditeľniť vedecký výskum. V zahraničí je mojím ocenením záujem o produkty, o účasť na konferenciách a prednášky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: