V Bratislave stúpa od roku 2006 výskyt pohlavných chorôb

Od roku 2006 stúpa v Bratislave počet evidovaných prípadov na syfilis a gonokokovú infekciu. Napríklad v roku 2005 malo pohlavné ochorenie syfilis 44 Bratislavčanov, v roku 2006 už 75 a o rok neskôr 80 ľudí s trvalým pobytom v hlavnom meste. Uvádza komplexná správa o zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy v roku 2007 na základe údajov z Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky. Z hľadiska výskytu sexuálne prenášaných chorôb podľa pohlavia prevládajú muži. Správu vzalo na vedomie mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 29. januára.

V rámci rokov 2000 - 2007 evidovali najvyšší počet pacientov s pohlavnými chorobami v roku 2000. Syfilis malo v tomto roku 200 Bratislavčanov, na celom Slovensku 377 ľudí. Najviac - 41 Bratislavčanov chorých na gonokokovú infekciu bolo v roku 2001, na celom Slovensku ju malo 135 ľudí.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií, na syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti AIDS ochorelo v Bratislave v rokoch 2006 a 2007 sedem ľudí, v roku 2000 takýto prípad zaznamenaný nebol. Od roku 2005 sa zvýšil v hlavnom meste aj počet prípadov iných sexuálne prenosných chorôb, zo 424 prípadov v roku 2005 na 1050 v roku 2007.

Problémom hlavného mesta Slovenska je jeho atraktívnosť pre okrajové skupiny, ako sú aj bezdomovci, ľudia s rôznym typom závislosti či venujúci sa prostitúcii a ďalší. V štatistike sa to potom prejaví v súvislosti s prenosnými chorobami, napríklad HIV a AIDS.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: