korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Medzinárodný deň proti hluku symbolicky pripadá vždy na zelený štvrtok

Medzinárodný deň uvedomenia si hluku symbolicky pripadá vždy na Zelený štvrtok. Podľa tradície sa na kresťanských kostoloch „zaväzujú„ zvony. Tento rok si svet deň proti hluku pripomenie 13. apríla.

Podľa materiálov Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej únie Zelený štvrtok je dobrou príležitosťou znova upozorniť na škodlivosť hluku na ľudský organizmus. Pri tejto príležitosti Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie vyzýva na všeobecné rešpektovanie práva na ticho.

Skúsenosti z praxe dokazujú, že výdobytky civilizácie majú často  aj negatívne dopady na životné prostredie. Čo možno urobiť hneď aj bez akýchkoľvek investícií v tento deň uvedomenia si hluku?

Centrum odporúča, aby ľudia nerobili druhým to, čo ich samých ruší a obťažuje. Napríklad radí stíšiť rádio alebo televízor, či akúkoľvek inú hudobnú produkciu na prijateľnú úroveň tak, aby nedochádzalo k rušeniu susedov alebo iných osôb priamo nezúčastnených na uvedenej produkcii, a tým znížiť riziko tzv. hudobného hluku.

Ďalej by sa mali včas oznámiť spolubývajúcim hlučné práce súvisiace napríklad s rekonštrukciou interiérov v bytových domoch a navrhnutý harmonogram prác aj dodržiavať. Pri účasti na verejných podujatiach včas vypínať mobil, a tým predchádzať tzv. akustickému alebo hlukovému stresu.

Odporúča sa dodržiavať predpísanú rýchlosť jazdy najmä motorových a koľajových vozidiel, vrátane dodržiavania predpísaných letových trajektórií u pilotov lietadiel. Odborníci radia udržiavať dobrý technický stav hlavne motorových vozidiel, ale aj pozemných komunikácií a podobne, konštatuje sa vo výzve.

Sluchový vnem je jedným zo základných zmyslových pocitov človeka, bez existencie ktorého je kvalita ľudského života veľmi znížená a uplatnenie človeka silne obmedzené. O to viac si na druhej strane treba neustále pripomínať ochranu zdravého sluchu pred nadmerným, rušivým alebo obťažujúcim hlukom, ktorý je často našim neželaným spoločníkom od skorého rána po celý deň, ba niekedy aj v noci, vysvetľuje centrum vo výzve.

Hluk je definovaný ako každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, neželaný, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Nadmerný hluk na pracoviskách presahujúci hodnotu 85 dBA za osemhodinový pracovný čas pri dlhodobom pôsobení spôsobuje postupnú stratu sluchu a trvalý posun prahu počutia. Rušivosť a obťažovanie hlukom v čase večerného a nočného pokoja v komunálnom prostredí, napríklad v blízkosti dopravných koridorov, letísk alebo priemyselných areálov vedie k  tzv. nešpecifickým účinkom hluku, ktoré majú priamu súvislosť s poruchami spánku, vysokým krvným tlakom či neurózou človeka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: