Nemocnica v Topoľčanoch odmieta splatiť dlhy, na veriteľa podala trestné oznámenie

Nemocnica Topoľčany n.o. podala trestné oznámenie na štatutárov a predstavenstvo spoločnosti Energo-SK, a.s., a Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) pre podozrenie z možného ohrozenia poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Stalo sa tak potom, ako spoločnosť Energo-SK patriaca NSK obmedzila dodávky tepla pre administratívnu budovu nemocnice.

Energo-SK sa týmto opatrením snaží prinútiť nemocnicu, aby vyrovnala svoje dlhy. „Ku dnešnému dňu evidujeme voči Nemocnici Topoľčany, n.o. pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 560.110 eur (16.873.884 Sk) a v lehote splatnosti vo výške približne 100.000 eur (tri milióny Sk). Nemocnica dlhodobo odmieta splácať svoje záväzky voči našej spoločnosti bez uvedenia relevantného dôvodu. Dokonca nie sú uhradené faktúry ešte z roku 2007,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti Energo-SK.

Riaditeľ nemocnice Martin Naništa výšku dlžnej sumy spochybňuje. „Netvrdím, že nemocnica nedlhuje spoločnosti Energo-SK nejaké finančné prostriedky, len Energo-SK nech prizná aj to, že rozporujeme faktúry v približnej výške 365.133 eur (11 miliónov Sk) za dodávku technickej vody a potrebu kuričov pri jednotlivých kotolniach. Takže ten celkový dlh Nemocnice Topoľčany, n.o. je niekde úplne inde, než tvrdí spoločnosť,“ hovorí Naništa. Podľa jeho slov spoločnosť Energo-SK svojím nátlakom umelo odvádza od hlavnej problematiky. „A to je neúmerné fakturovanie za dodávky tepla, a to, že od júna 2008 Energo nie je zmluvným partnerom na dodávku akejkoľvek energie pre Nemocnicu Topoľčany n.o.,“ argumentuje Naništa.

Riaditeľ spoločnosti Energo–SK Dušan Valkovič považuje jeho vyjadrenia o neúmernom navyšovaní cien za klamstvá. „Cenový výmer vystavený Energom-SK, a.s. bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Naša spoločnosť, ako energetická spoločnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja, nie je organizáciou zriadenou za účelom dosahovania zisku. Zvyšovanie cien energií je priamo závislé od tempa rastu cien plynu a elektrickej energie,“ vysvetľuje. Zároveň zdôraznil, že k dnešnému dňu nedošlo k obmedzeniu dodávky tepla v lôžkovej časti nemocnice. „Preto považujeme tvrdenia riaditeľa nemocnice o ohrození života pacientov za hrubo zavádzajúce,“ doplnil Valkovič.

Obmedzenie dodávok tepla sa zatiaľ týka iba administratívnej budovy, ktorá sa vykuruje na 15 stupňov Celzia. „Kúrime si elektrickými ohrievačmi. Zdravotnej prevádzky sa tento spor žiadnym spôsobom zatiaľ nedotýka, respektíve robíme všetko preto, aby sa nedotýkalo. Spoločnosť Energo svojimi atakmi, či už v písomnej, alebo ústnej forme, však hovorí, že by zdravotná starostlivosť v Nemocnici Topoľčany n.o. mohla byť ohrozená. Ja robím všetko preto, aby to nebolo tak,“ tvrdí riaditeľ nemocnice. Valkovič označil kroky vedenia nemocnice za účelové a špekulatívne. „Používa svojich na lôžka odkázaných pacientov ako rukojemníkov pri neplnení si svojich záväzkov, čím veľmi nekorektným spôsobom manipuluje médiami a prostredníctvom nich aj verejnou mienkou. Toto konanie a mediálne nekorektné vystupovanie Ing. Martina Naništu hrubo poškodzuje meno našej spoločnosti,“ uviedol vo svojom stanovisku.

„Pán Naništa ako riadiaci pracovník nemocnice by mal vedieť niekoľko takých zásadných vecí. Aj oni si musia uvedomovať, že prostriedky, ktoré dlhujú, sú prostriedky občanov. Sú to verejné zdroje a ja si jednoducho nemôžem dovoliť, aby tieto zdroje boli neefektívne využívané. Čiže, ak si oni myslia, že nemusia platiť, že to bude len o tom, že kraj bude valiť peniaze a odozva nebude žiadna, tak to teda nie, to som povedal jasne,“ vyjadril sa k problému predseda NSK Milan Belica. Podľa riaditeľa nemocnice je jediným možným riešením prechod kotolní zo správy Energo-SK späť do správy Nemocnice Topoľčany n.o. „Samozrejme aj dlh bude predmetom rokovania. Po vyjasnení si oprávnenosti a neoprávnenosti faktúr zo strany Energa s tým nemám problém a určite budem prvý, kto bude iniciovať splatenie dlhu, ktorého výška je však úplne inde ako sa tvrdí. Sú možno na polovičnej, možno na tretinovej úrovni ako tvrdí Energo,“ doplnil Naništa.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: