Klinika kardiologická a srdcovej chirurgie v Košiciach dajú šancu pacientom prežiť

Klinika kardiologická a srdcovej chirurgie v Košiciach dajú šancu pacientom prežiť
Zdroj: bigstockphoto.com

Za účasti ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho otvorili dnes slávnostne Kardiologickú kliniku a Kliniku srdcovej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach. „Trochu expresívne povedané, na východe sa nachádza veľa materiálu. Bohužiaľ, týmto materiálom sú pacienti a nachádzajú sa tu preto, lebo dlhé roky fungoval len Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,“ povedal minister zdravotníctva. Ako dodal, je veľmi potešujúce, že tieto zariadenia v Košiciach vznikli, lebo mnoho pacientov, ktorí potrebovali zákrok do hodiny, sa ho ani nedožili. „Pacienti z celého východného Slovenska majú teraz väčšiu šancu prežiť“, dodal Raši.

„Kardiologická klinika a Klinika srdcovej chirurgie sú špičkové zariadenia so špičkovými odborníkmi,“ povedal generálny riaditeľ VÚSCH František Sabol. Doplnil, že okrem spojenia najmodernejších technológií, šikovných ľudí a vedeckého potenciálu, je jedným z najdôležitejších kritérií aj ekonomická otázka a zariadenia musia byť sebestačné alebo vykazovať zisk. „Sme momentálne jedinými klinickými pracoviskami na Slovensku, ktoré fungujú v spolupráci s lekárskou fakultou a Ústavom, ide o jedinečné spojenie,“ doplnil Sabol. V letných mesiacoch by sa VÚSCH mal presťahovať do nových priestorov s rozšíreným počtom lôžok a operačných sál. Odborníci predpokladajú, že od roku 2010 budú schopní vykonať až 10.000 invazívnych zákrokov ročne, čo je slušný európsky štandard. Dnešné slávnostné otvorenie oboch kliník nepredstavovalo pre LF UPJŠ, ani pre VÚSCH žiadne navýšenie finančných nákladov. Išlo v podstate o organizačnú zmenu, ktorá odráža zvýšenú kvalitu starostlivosti o pacientov a užšiu spoluprácu vedeckých pracovníkov a pracovníkov z praxe.

Kardiologická klinika a Klinika srdcovej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: