Predstavenstvo skalickej nemocnice rokovalo o štatutárnych otázkach

Členovia Predstavenstva Nemocnice s Poliklinikou, a. s., v Skalici sa dnes stretli na svojom druhom zasadnutí od transformácie zariadenia. Prítomní rokovali o štatutárnych otázkach dozornej rady, predstavenstva a valného zhromaždenia, rokovacom poriadku a o vnútorných predpisoch nemocnice. Podľa informácií TASR nestanovili zatiaľ termín valného zhromaždenia. "Našli sme v materiáloch nejaké nedostatky, ktoré musíme najskôr odstrániť," skonštatoval predseda predstavenstva a primátor Holíča Zdenko Čambal s tým, že ide o bežné dokumenty, ktoré vznikli pri transformácii príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť. "Na ďalšom zasadnutí predstavenstva, ktoré bude najneskôr do jedného mesiaca, budú nedostatky odstránené s pomocou advokátskej kancelárie a budeme ich schvaľovať na prvom zasadnutí valného zhromaždenia," dodal.

Podľa neho sa hovorilo aj o súčasných nedostatkoch nemocnice, na ktoré poukazujú obyvatelia. Tie sa týkajú nedostatočnej starostlivosti o pacientov, chybách vo výkonoch zdravotníckeho personálu. "Tam nás čaká ešte veľmi veľa práce, aby sa zmenil prístup personálu, od lekárov, cez technický personál a zdravotné sestry. To je tragédia," zdôraznil. Podľa Čambala sa tamojší pracovníci síce cítia nedocenení, ale minimálne 70- až 80-členný lekársky zbor z približne 570-členného pracovného aparátu nie je na mzdách až tak zle. "Ten prístup k pacientom musí byť relevantný k 21. storočiu a k systému, v ktorom žijeme," uzavrel.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: