Medici učili pacientov Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach starať sa o zuby

Dvadsiatka budúcich zubárov dnes ukazovala malým pacientom košickej Detskej fakultnej nemocnice (DFN), ako sa správne starať o chrup. Ide o projekt Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL), do ktorého sa popri trinástich košických ZŠ zapojila aj Materská a Základná škola pri DFN. "Deti často nevedia, že pri umývaní zubov je najdôležitejšia zubná kefka a máloktoré si ňou vie zúbky aj správne umyť," konštatovala Jana Štrbíková, študentka 5. ročníka zubného lekárstva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá sa spolu s kolegami venovala deťom na I. Klinike detí a dorastu. Podľa jej skúseností najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia venujú umývaniu zubov minimálnu pozornosť. Výnimkou pritom nie sú 10-ročné deti, ktoré zubnú kefku nikdy nepoužili.

Štatistiky potvrdzujú, že slovenské deti majú najvyššiu kazivosť chrupu v Európe. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakávala, že v roku 2010 bude percento kazivosti chrupu u malých detí také nízke, že 80 až 90 percent bude bez kazu a jeho následkov. Podľa SKZL na Slovensku je zatiaľ stav opačný - 70 až 80 percent detí má zubný kaz a jeho následky. Podľa očakávaní WHO do roku 2020 by mali mať 12-ročné deti v priemere iba 1,5 zuba pokazeného, zaplombovaného alebo vytrhnutého. Na Slovensku je v súčasnosti priemer okolo 4,5 zuba, pričom horšie sú na tom dievčatá. Dosiahnuť v SR želanú hranicu do roku 2020 si podľa odborníkov vyžaduje aspoň 10 rokov intenzívnej primárnej prevencie, ktorá musí začať už v detskom veku. SKZL preto v spolupráci so študentmi lekárskych fakúlt iniciovala projekt, ktorým chce prispieť k zníženiu výskytu zubného kazu u detí.

Podľa hovorkyne DFN Viery Horniakovej pilotná časť projektu sa začala vlani v novembri na základných školách v Bratislave a Košiciach. Študenti zubného lekárstva pri ňom mohli prakticky uplatniť svoje vedomosti a deťom vysvetliť, prečo je dôležité čistiť si chrup, čo je to zubný kaz a aké sú jeho následky. Zároveň ukázali na modeloch, ale aj priamo na deťoch, ako si majú správne čistiť zuby. Projekt by mal prerásť do každoročnej aktivity, ktorá prispeje k zintenzívneniu primárnej prevencie a pripomenie rodičom nevyhnutnosť absolvovať s dieťaťom preventívnu prehliadku ústnej dutiny. "Zdravie človeka sa totiž začína v ústnej dutine," pripomenul prezident SKZL Ján Gašič.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: