Vážme si a chráňme naše obličky

Vážme si a chráňme naše obličky
Zdroj: bigstockphoto.com

Až 200 litrov krvi prefiltrujú denne zdravé obličky. V tele človeka zabezpečujú aj mnohé ďalšie dôležité funkcie, napr. riadia tvorbu červených krviniek, produkujú dôležité hormóny (renín – udržujúci krvný tlak v obličkách, erytropoetín – stimulujúci kostnú dreň k produkcii červených krviniek, kalcitriol, známy ako aktívny vitamín D, ktorý pomáha udržiavať hladinu vápnika v krkvi a vápnik viazaný v kostiach), regulujú množstvo vody a minerálov v organizme, spracúvajú a čistia krv a pod. Naše obličky sú jednoducho úžasné.

Dôležitosť obličiek pripomína aj Svetový deň obličiek, ktorý je venovaný vzdelávaniu a podpore prevencie u širokej verejnosti. Organizátori podujatia upriamili pozornosť aj na pacientov s obličkovými ochoreniami a odbornú verejnosť. O osvetovom podujatí, ktoré sa bude konať 12. marca 2009 pre širokú verejnosť v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, informujeme na tejto webovej stránke v rubrike Podujatia.

Je nielen zaujímavé, ale veľmi prepotrebné vedieť, či máme zdravé obličky, alebo sme potenciálnymi pacientmi s akútnym či chronickým zlyhaním tohto orgánu. Ani pocit plného zdravia ešte neznamená, že v tichosti sa nemôže diať čosi zákerné. Viditeľné príznaky sa často objavia až v štádiu nezvratného poškodenia obličkovej funkcie. Podľa miery zníženia ich funkcie je ochorenie zaradené do jednotlivých stupňov (označené CKD I až V - Chronic Kidney Disease), pričom CKD I znamená normálnu filtráciu, CKD II ľahkú obličkovú nedostatočnosť, CKD III stredne ťažkú obličkovú nedostatočnosť, CKD IV ťažkú obličkovú nedostatočnosť a CKD zlyhanie obličiek. V celkovej poluplácii má približne 1 zo 7 osôb niektorý stupeň CKD. „Na celom svete je 1 800 000 pacientov s obličkovým zlyhaním. Treba však dodať, že ďalších 300 000 000 ľudí s poruchou obličkovej funkcie (napr. preteinúria), ktorí majú vyššie riziko – srdcové zlyhanie, náhla cievna mozgová príhoda a diabetes melitus – bez toho, aby o tom vedeli,“ podčiarkol doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu.

Vizuálne prejavy najčastejších príčin chronického ochorenia obličiek
Vizuálne prejavy najčastejších príčin chronického ochorenia obličiek

Až dve tretiny prípadov chronického ochorenia obličiek má na svedomí vysoký krvný tlak, ktorý potichu ničí artérie a kapiláry; nadmerný tlak spôsobuje praskanie a jazvovatenie stien obličkových stien, a cukrovka, pri ktorej zápaly krvných ciev a zmeny v hladinách cukru v krvi vedú k poškodeniu obličiek. „ Najčastejšími príčinami, ktoré postupne zhoršujú funkciu obličiek a môžu viesť až k ich úplnému zlyhaniu, sú najmä: diabetická nefropatia (ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou); chronická glomerulonefritída (zápal obličkových klbôčok); chronická pyelonefritída (zápal obličkových kanálikov, niekedy spôsobený obličkovými kameňmi); nekontrolovaný vysoký krvný tlak; dlhodobé a nadmerné užívanie liekov proti bolesti; prekážka v močových cestách – napr. obličkové kamene, nádor, u mužov zväčšená prostata; polycystické ochorenie obličiek (dedičné ochorenie charakteristické vznikom veľkého množstva cýst), opakované infekcie v močovej sústave; vývojové deformácie, abnormality močových ciest a autoimunitné ochorenia, ktoré ovplyvňujú imunitný systém celého tela,“ priblížila Mgr. Petra Jedličková z agentúry accelerate. Obezita a starnutie populácie takisto môžu viesť k zhoršeniu funkcie obličiek.

Pri včasnom odhalení a správnej liečbe je možné ochorenie liečiť, alebo aspoň spomaliť jeho postup. Preto je mimoriadne dôležité poznať rizikové faktory a prvé príznaky obličkových ochorení. Pri akútnom zlyhaní obličiek je to najmä znížené množstvo moču, bledá farba pokožky, opuchy, vysoký krvný tlak a zvracanie. Ťažký stupeň akútneho zlyhania spôsobuje poruchy srdcového rytmu, opuch pľúc, zmeny správania, kŕče, až zlyhanie srdca a bezvedomie. Pri znížení obličkovej činnosti o 35-40 percent, niekedy dokonca aj neskôr, sa začínajú prejavovať príznaky chronického zlyhávania obličiek. Sú to najmä bolesť hlavy, slabosť, rýchla únava, nechutenstvo, opakované zvracanie, častejšie močenie - najmä v noci, zvýšený pocit smädu, bledá koža, vysoký krvný tlak. Zníženú činnosť obličiek môže signalizovaž aj zvýšený krvný tlak, vznik anémie, poruchy v zložení krvi s nedostatkom vápnika a nadbytkom fosforu, draslíka, často aj sodíka a kyseliny močovej. Zároveň chýba vitamín D a zvyšuje sa kyslosť krvi.

Prečo treba venovať pozornosť tomuto ochoreniu, a to nielen počas Svetového dňa obličiek? Na Slovensku je ročne zaradených na mimotelovú eliminačnú liečbu (hemodialýzu 1000 pacientov, z toho asi 20 percent je z „ulice“ . K nepriaznivej štatistike treba pripísať ďalších 750 000 Slovákov, ktorý majú neidentifikovanú nefropatiu. Do veľkej miery majú jedinci svoj osud vo vlastných rukách a zodpovedným prístupom k svojmu zdraviu môžu predísť ochoreniu alebo zvrátiť nastúpený proces. V prvom rade si to vyžaduje zmenu životného štýlu, vyvážený príjem stravy s dôrazom na množstvo soli, bielkovín, minerálov (draslík, fosfor, vápnik, železo), vitamínov (D, E, C,B) a hormónov. Pravidelný príjem primeraného množstva tekutín, optimálna hmotnosť a nefajčenie sú rovnako predpokladom predídeniu ochorenia.

„Ochorenia obličiek sa stávajú globálnym zdravotníckym problémom. Preto je predmetom zvýšeného záujmu nás nefrológov, aby sa čo najviac zvýšila informovanosť verejnosti. Národná zdravotná politika musí byť zameraná na prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu. Spoločne sa musíme usilovať o zavádzanie a podporu skríningových programov,“ zdôraznila prof. Viera Spustová, predsedkyňa Slovenskej nefrologickej spoločnosti.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac informácií o príznakoch a liečbe obličkových ochorení, môžete zatelefonovať na bezplatnú infolinku 0800 800 789 alebo pozrieť si webovú stránku www.oblickanadzlato.sk.

Foto: Archív agentúry accelerate

 

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: