Diabetes mellitus (cukrovka)

Diabetes mellitus alebo cukrovka je závažné endokrinologické ochorenie, ktoré spôsobuje poruchu látkovej výmeny. Je to nevyliečiteľné ochorenie, ale vhodnou životosprávou a medikamentáciou možno dlhodobo tlmiť jeho prejavy a následky. Je charakteristické dlhodobým zvýšením glykémie, teda hladiny cukru v krvi. Príčinou cukrovky je porucha vylučovania inzulínu, jeho nedostatočný účinok alebo kombinácia obidvoch faktorov.

Cukrovku rozdeľujeme na niekoľko typov (viď. tabuľka): 

Typ cukrovkyVek pri vznikuPriebehPríznakyPotreba inzulínuVýskyt
1. typuPod 30 rokovDramatickýDramatickéAbsolútnaCca 7%
2. typuNad 40 rokovMálo dramatickýMinimálne alebo žiadneČasť pacientovNad 90%
Iné typyČastejšie v dospelostiRôznyRôzneČasť pacientov2%
GestačnáPočas tehotenstvaMinimálny alebo žiadnyMinimálne alebo žiadneČasť pacientovMenej ako 1%

 1. Cukrovka 1. typu, ktorá je podmienená imunologicky, má často rýchly, dramatický začiatok. Ten sa prejavuje zvýšeným pocitom smädu, častejším močením a rôzne rýchlym rozvratom vnútorného prostredia organizmu. Vyskytuje sa prevažne u mladších jedincov do 30. roku života, môže sa však vyskytnúť aj v neskoršom veku. Imunologická podmienenosť ochorenia spočíva v tom, že organizmus vytvára protilátky proti vlastným bunkám pankreasu (slinivka brušná) a pomalšie alebo rýchlejšie ich usmrcuje. Vzniká dojem, ako keby organizmus bojoval sám proti sebe.
 2. Cukrovka 2. typu je v našej populácii najčastejšia a tvorí viac ako 90 % všetkých prípadov ochorenia. Vzniká často až v dospelosti, po 40. roku života, nezriedka však aj v mladšom veku. Postihnutí sú vo väčšine prípadov ľudia s vyššou telesnou hmotnosťou alebo obézni ľudia. Cukrovka sa vyskytuje veľmi často aj v priamom príbuzenstve (otec, matka, súrodenci). U týchto ľudí nie je začiatok choroby dramatický, a preto môže choroba prebiehať dlho, hoci aj niekoľko rokov skryte – bez príznakov. Často sa prejaví až komplikáciami, nezriedka napr. defektom, ktorý môže viesť až k amputácii nohy.
 3. Iné typy diabetu patria do tretej skupiny. Sú to prípady, pri ktorých je už dnes príčina ochorenia objasnená, liečba je však často rovnaká ako pri predchádzajúcich typoch. Patrí sem cukrovka niektorých mladistvých, cukrovka sprevádzaná poruchami žliaz s vnútornou sekréciou, cukrovka pri chorobách, ktoré poškodzujú podžalúdkovú žľazu alebo cukrovka vznikajúca kvôli liekom či chemikáliám.
 4. Gestačný diabetes je štvrtým typom cukrovky, ktorý vzniká v druhej polovici tehotenstva asi u 3 % všetkých tehotných žien. V druhej polovici tehotenstva je u všetkých žien povinné vyšetrenie záťažovým testom s glukózou, ktorým sa testuje, či nie je tehotná postihnutá týmto typom diabetu. Ak sa zistí táto porucha, je nutná diétna, niekedy aj inzulínová liečba, inak by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu plodu. Po tehotenstve tento typ cukrovky obvykle doznieva, môže však prejsť do iného z vyššie uvedených typov.

Faktory, ktoré vyžadujú testovanie glykémie jeden krát ročne:

 • nadváha alebo obezita (BMI nad 27),
 • výskyt cukrovky v priamom príbuzenstve,
 • zvýšené hodnoty krvného tlaku (nad 140/90),
 • výskyt zvýšených hodnôt krvného cukru v minulosti,
 • výskyt cukrovky v tehotenstve alebo pôrod plodu nad 4,5 kg,
 • choroba srdca v prítomnosti alebo minulosti.

Ľudia z rizikových skupín by mali mať jeden krát ročne nalačno vyšetrenú hladinu krvného cukru. Všetci ostatní, ktorí sú starší ako 45 rokov a nemajú uvedené rizikové faktory cukrovky, by mali byť vyšetrení jeden krát za 2 roky.

Príčiny diabetu

Hlavnou príčinou cukrovky je absolútny alebo čiastočný nedostatok inzulínu. Okrem toho sa pri diabete 2. typu zisťuje aj značná rezistencia niektorých tkanív voči účinku tohto hormónu. Nedostatočný účinok inzulínu v pečeni spôsobuje novotvorbu cukru z necukornatých zlúčenín. Zjednodušene povedané, glukóza predstavuje „benzín“ a jeho odbúravanie možno prirovnať k opakovaným „výbuchom vo valci motora“. Táto energia potom „poháňa“ človeka, teda zabezpečuje činnosť orgánov, pohyb a všetky ostatné funkcie ľudského organizmu, bez ktorých nie je možný život.

Príznaky diabetu

Pri vyšších hodnotách krvného cukru sa vylučuje veľké množstvo glukózy denne touto cestou, a tým, že glukóza so sebou strháva vodu, vzniká základný príznak diabetu – zvýšené močenie. Tým dochádza aj k zvýšenému príjmu tekutín, čo je druhý príznak ochorenia. Súvisí s tím tiež pocit väčšieho sucha v ústach. Na základe veľkých strát energie pociťujú pacienti často slabosť a nevýkonnosť, môže dôjsť k zníženiu váhy – chudnutiu. To sa pri liečbe ochorenia zlepšuje.

Meranie glykémie

Štandardné meranie glykémie, vyšetrenie cukru v krvi, prebieha väčšinou nalačno a ukazuje aktuálny stav hladiny cukru. Tieto údaje sa však počas dňa menia a môžu byť ovplyvnené napríklad momentálnou stravou či pohybovou aktivitou. V porovnaní s tým umožňuje stanovenie glykovaného hemoglobínu posúdiť dlhodobú kompenzáciu cukrovky. Zároveň na pacienta „prezrádza“, ako dodržiava diétne pravidlá a životosprávu, ktoré hrajú v liečbe cukrovky dôležitú úlohu. Čím je tento údaj vyšší, tým je ochorenie vážnejšie. Pre pacienta predstavuje jedno z najdôležitejších vyšetrení. Skrátka vypovedá o hladine cukru za dlhšie obdobie na rozdiel od merania glykémie, ktoré ukáže len aktuálne hodnoty.

Odporúčané hodnoty týchto meraní

1. Glykovaný hemoglobín

Zdravý človek 2,8 až 4 %
Dobre liečený diabetik do 4,5 %, resp. 5,3 % u diabetu 2. typu

2. Aktuálna glykémia

Normálne hodnoty nalačno 3,5 až 6,4 mmol/l (milimol na liter)
Normálne hodnoty po jedle až 2 mmol/l vyššie

Hypoglykémia

Tento výraz znamená, že aktuálna glykémia poklesla pod hranicu 3,3 mmol/l. Ide o nerovnováhu medzi nadbytkom inzulínu a nedostatkom glukózy. Hypoglykémia sa u každého človeka môže prejavovať inak. Aj napriek tomu nájdeme príznaky, ktoré sú spoločné pre väčšinu pacientov. Prvú skupinu tvoria také symptómy ako je búšenie srdca, zblednutie, potenie, triaška rúk, nepokoj, pocit úzkosti. Inokedy môže na hypoglykémiu upozorniť tzv. vlčí hlad, ktorý sa nepodobá normálnemu hladu. K druhej skupine príznakov patrí zmätenosť, spavosť v neobvyklom čase, porucha videnia, ťažko zrozumiteľná reč, vrávoravá chôdza, neobvyklé správanie ako je bezdôvodný plač alebo smiech, odmietanie pomoci, u niekoho aj agresivita. V takejto chvíli už samotný človek príznaky nevníma, svoju situáciu nevie sám zhodnotiť a potrebuje pomoc ostatných. Ak ani druhá skupina príznakov nie je rozpoznaná, hrozí upadnutie do bezvedomia a je bezprostredne ohrozený život.

Ako pomôcť pacientovi s hypoglykémiou?

Ľahké príznaky zvládne človek sám, stačí zjesť potravinu s obsahom škrobu (napr. chlieb alebo rožok). Pri ťažších príznakoch je do tela nutné dostať zdroj cukru, pacienti by so sebou mali nosiť napríklad malú krabičku 100% džúsu. Vo chvíli, kedy sa začína prejavovať porucha vedomia, je potrebné aplikovať injekčne glukagón. Ten musí vždy aplikovať druhá osoba. Ak nepomohla ani injekcia alebo nebola k dispozícii, je nutné pacienta čo najrýchlejšie dostať k lekárovi.

Prevencia diabetu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu úzko súvisí s pasívnym životným štýlom a v tomto prípade už pre seba naozaj môžeme urobiť oveľa viac. Vyše polovici prípadov diabetu 2. typu je možné predísť, a to zmenami v životného štýlu. Ak človek trpí nadváhou alebo obezitou, mal by sa snažiť túto váhu znížiť. Zároveň je dôležité zaradiť do svojho života dostatok fyzickej a športovej aktivity. Na včasné zistenie choroby je dôležité nevynechávať pravidelné preventívne prehliadky u svojho praktického lekára. Ten zisťuje predpokladané zdravotné riziká. Keďže rizikovým faktorom je aj vek, na Slovensku sú od 45 rokov súčasťou preventívnej prehliadky testy na hladinu cukru v krvi. Vďaka kontrolám je možné odhaliť ochorenie v začiatkoch a začať s jeho liečbou skôr ako sa objavia závažnejšie zdravotné komplikácie.

Pohľad na štatistiky alebo počet diabetikov stále rastie

 • Diabetom v súčasnosti trpí na svete zhruba 250 miliónov ľudí. Prevažná väčšina z nich, teda asi 92 %, trpí diabetom 2. typu. Odborníci varujú, že ak sa rastúci trend nezastaví, v roku 2025 bude na svete až 380 miliónov diabetikov a diabetičiek.
 • Každý rok ochorie približne ďalších šesť miliónov ľudí, nevynímajúc deti z najnižších vekových kategórií. Takže každých 10 sekúnd ochorejú 2 ľudia na diabetes.
 • Cukrovka si minulý rok podľa štatistík vyžiadala približne 650 životov.
 • Cukrovka má na Slovensku stúpajúci charakter. Za posledných 20 rokov, od roku 1980, stúpol počet diabetikov takmer trojnásobne. V roku 1980 bolo na Slovensku približne 122 000 diabetikov. V roku 2000 to bolo už vyše 251 000 diabetikov. V súčasnosti odborníci hovoria už o 310 000 pacientoch.
 • Na injekčnú aplikáciu inzulínu je u nás odkázaných 73- tisíc pacientov.
 • Na Slovensku je výskyt diabetu 5,3 percenta, no pomerne vysoké číslo - až 1,7 percenta pacientov nie je diagnostikovaných. Znamená to, že okolo 100-tisíc pacientov u nás o svojej chorobe vôbec nevie. 

Autor článku: Ing. Mária Sedlická, PR manager Eli Lilly ČR

Dátum zverejnenia: