EÚ: Kozmetické výrobky majú byť bezpečnejšie

Európsky parlament dnes schválil návrh legislatívy, ktorá má priniesť spotrebiteľom väčšiu bezpečnosť kozmetických výrobkov a lepšiu informovanosť o ich zložení. Výrobcovia budú musieť napríklad uvádzať na etiketách upozornenie o nanočasticiach, ktorých používanie môže viesť k určitým rizikám. Predpokladá sa, že nanočastice sa nachádzajú v 5 % kozmetických výrobkov. Podľa EP je potrebné, aby sa takéto výrobky podrobili testovaniu pred umiestnením na trhu. V súvislosti s mutagénnymi látkami alebo látkami nebezpečnými z hľadiska reprodukcie sa umožnila výnimka z ich úplného zákazu, ktorý stanovovala pôvodná legislatíva. Táto výnimka sa však vzťahuje len na prípady, keď je daná látka pre výrobu kozmetického produktu nevyhnutná a vyjadrí sa k tomu Vedecký výbor pre spotrebné výrobky.

Nové pravidlá by mali tiež zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov, pretože výrobca bude môcť uvádzať na obale len tie vlastnosti výrobku, ktoré daný produkt skutočne má. Schválené pravidlá nahradia legislatívu z roku 1976, ktorá sa mnohokrát upravovala. Predpisy vstúpia do platnosti 20 dní od zverejnenia v oficiálnom vestníku. Účinnosť nadobudnú v roku 2012.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: