Nitriansky kraj pre porušenie zákona prišiel o viac ako 2 mil. eur

Pravdepodobne pre chybu úradníka prišiel Nitriansky samosprávny kraj (NSK) o viac ako 2.137.688 eur (64,4 milióna Sk). Na dnešnom rokovaní Zastupiteľstva NSK to vyhlásila podpredsedníčka samosprávneho kraja Ľubica Burdová.

"My sme napádaní, že bránime rozvoju nemocníc a teraz sme prišli o desiatky miliónov korún určených pre zdravotníctvo. Ja som presvedčená, že Úrad pre verejné obstarávanie a naši kontrolóri našli pochybenie a keď našli pochybenie, potom je namieste zistiť, kto toto pochybenie zavinil a ak je konkrétna osoba, tak treba, aby boli vyvodené dôsledky," vyhlásila na dnešnom rokovaní Zastupiteľstva NSK. K chybe úradníka zodpovedného v NSK za verejné obstarávanie malo dôjsť v rokoch 2006 až 2007. Podľa Úradu pre verejné obstarávanie a následne aj kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, porušil Úrad NSK zákon o verejnom obstarávaní pri modernizácii a rekonštrukcii nemocníc s poliklinikou v Šali a Komárne.

"Úrad NSK v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v prípade nemocnice v Šali nedodržal princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a v prípade nemocnice v Komárne neposúdil splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejnej súťaže a súťažnými podkladmi," uviedol vo svojej správe hlavný kontrolór NSK Ignác Púchovský. Pre porušenie zákona Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR odstúpilo od realizácie pripravených projektov a nepovolilo kraju čerpať prostriedky vo výške 2.137.688 eur.
"Nechápem, ako mohol úrad takto postupovať," rozhorčil sa na dnešnom rokovaní zastupiteľstva poslanec František Botka. Podľa jeho slov už boli zmluvy s ministerstvom podpísané a kraj by mohol peniaze čerpať nebyť pochybení pri verejnom obstarávaní.

Podľa riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca je problém vážny. Peniaze, o ktoré kraj prišiel, sú však podľa jeho slov iba potenciálne. "Príslušná výzva ešte bude vyhlásená a my tieto prostriedky môžeme opäť získať," uviedol Privalinec. Dodal, že pracovník úradu, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, už bol disciplinárne postihnutý. "To znamená, že ak spraví ešte jednu chybu, rozviažeme s ním pracovný pomer," vysvetlil Privalinec.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: