V Prešovskom kraji sa znížia poplatky za prednostné ošetrenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom dnešnom zasadnutí schválilo nové všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktoré od 1. mája upravuje výšku poplatkov za prednostné poskytovanie ambulantnej starostlivosti v kraji.

Nová smernica upravuje výšku poplatku za túto poskytovanú službu na jednotnú sumu sedem eur (210,88 Sk), ak bude lekármi vykonávaná v čase od 7.00 do 14.00 h. V prípade, že lekár bude prednostnú ambulantnú starostlivosť poskytovať aj po 14. hodine, môže si k základnej sume pripočítať ďalšie poplatky, ktoré upresňuje prijaté VZN. Ambulancie sídliace v okresných mestách majú stanovený finančný limit od jedného (30,13 Sk) do troch eur (90,38 Sk). Ak sa nachádzajú mimo okresného mesta, horná hranica sa znižuje na 1,5 eura (45,19 Sk). Prevádzkovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti si okrem toho môžu základný poplatok navýšiť o jedno až tri eurá, špecializované ambulancie až do výšky päť eur (150,63 Sk). Na základe doterajšej platnej smernice z roku 2005, mohli lekári za prednostné ambulantné vyšetrenie vyberať poplatok od 9,96 eura (300 Sk) do 16,6 eura (500 Sk).

"Je to vlastne ústretový krok pre pacientov, pretože tí navštevujú ambulancie prevažne do 14. hodiny," uviedol po hlasovaní vedúci odboru zdravotníctva PSK Július Zbyňovský a dodal, že prijatím tohto dokumentu sa zníži maximálna výška úhrady za takúto službu na 15 eur (451,89 Sk). Z ustanovení nového VZN vyplýva, že vybavenie žiadosti prevádzkovateľa o schválenie výšky úhrady bude samosprávnym krajom spoplatnené sumou 20 eur (602,52 Sk). S tým nesúhlasil poslanec Dušan Hruška (KDH) a počas diskusie v zastupiteľstve podal pozmeňujúci návrh, aby spoplatnenie zo smernice vypustili. Poslanci však jeho návrh v záverečnom hlasovaní nepodporili a schválili znenie VZN tak, ako ho predložil odbor zdravotníctva Úradu PSK.

"Súčasné licencie na prednostné poskytovanie ambulantnej starostlivosti budú platné ešte počas prechodného obdobia, do konca októbra tohto roka, potom bude musieť poskytovateľ disponovať novým povolením," spresnil Zbyňovský.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: