V sobotu si pripomenieme Európsky deň práv pacientov

Poukázať na práva a povinnosti pacientov je cieľom Európskeho dňa práv pacientov. S podporou Európskeho parlamentu (EP) a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) bol v roku 2002 vyhlásený s tým, že sa bude pripomínať 18. apríla. S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií - Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl ako oficiálny Európsky deň práv pacientov. ACN od začiatku verila, že 18. apríl sa bude vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ) sláviť spoločne, aby sa podporilo dodržiavanie práv pacientov. Tento deň má zároveň byť aj príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac.

Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (ACN) v roku 2002 vypracovalo Európsku chartu práv pacientov, ktorá má Preambulu a štyri časti. V prvej sú zahrnuté základné práva, v druhej je uvedených 14 základných práv pacienta, v tretej sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva a vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty. Medzi práva pacienta je napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného
prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie.

O charte rokovali aj účastníci konferencie "Pacient budúcnosti", ktorá sa konala v novembri 2002 v Bruseli. Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike (SR). Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001. Už v Preambule sa uznáva, že "zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt". A nasleduje definícia zdravia tak, ako ju chápe Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa nej "zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia". Charta práv pacientov v Slovenskej republike sa skladá z Preambuly a 10 článkov. Európska charta práv pacientov a Charta práv pacientov v SR je uverejnená napríklad aj na stránke Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) - informovanypacient.sk.

ACN tiež poukázalo na to, že sa blížia voľby do Európskeho parlamentu - vypísané sú na jún 2009. Združenie vyzvalo voličov EÚ, aby svojich zástupcov do volili aj podľa toho, ako im leží na srdci stav zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti a služieb v ich členskej krajine. Očakáva sa, že pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov sa 22. apríla v EP v Štrasburgu uskutoční konferencia na túto tému.

Zdroje: www.activecitizenship.net, www.informovanypacient.sk

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: