V prešovskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou zrekonštruovali ambulantné priestory ortopedického oddelenia

V prešovskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana dnes odovzdali do užívania zrekonštruované ambulantné priestory ortopedického oddelenia. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil minister zdravotníctva Richard Raši.

"Prešovská ortopédia bola stále známa svojou vynikajúcou operatívou nielen v oblasti protetiky, ale aj miniinvazívnych metód a preto verím, že nové priestory pomôžu jej pracovníkom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti," povedal vo svojom príhovore Raši. Realizáciu stavebných úprav, ktoré plánovala nemocnica uskutočniť už dlhšie obdobie, urýchlila skutočnosť, že začiatkom tohto roka došlo k havarijnej situácii a vytopeniu niektorých častí starých priestorov v suteréne budovy. V tejto súvislosti sa vedenie nemocnice rozhodlo, že presťahuje spomínané ambulancie do nových priestorov.

V tomto trakte vybudovali bezbariérový prístup, dve konziliárne ambulancie a detskú ortopedickú ambulanciu. Okrem toho tu bude sídliť pohotovostná ambulancia a vytvorili aj podmienky na sonografické vyšetrenie. "Stálo to približne 66.500 eur (dva milióny Sk). Stavebné práce boli financované z prostriedkov nemocnice, ale kompletné vybavenie ambulancií bolo riešené zo sponzorských peňazí," uviedla riaditeľka FNsP Monika Pažinková. Aj keď sa možno zdá, že nejde o veľkú rekonštrukciu, pre zdravotnícky personál a predovšetkým pre pacientov ide skutočne o výrazné skvalitnenie podmienok. "Do týchto ambulancií prichádzajú väčšinou pacienti, ktorí majú ťažké postihnutie pohybového aparátu a tak bude pre nich prístup oveľa bezpečnejší ako tomu bolo doteraz," konštatoval primár ortopédie Ján Kľoc. Toto oddelenie zabezpečuje okrem starostlivosti o pacientov z okresu Prešov aj vyššie špecializované úkony pre spádovú oblasť Prešovského kraja. Denne sem prichádza na špecializované vyšetrenie a kontrolu pooperačných stavov okolo 100 ľudí.

Pri príležitosti otvorenia obnoveného nemocničného traktu dnes spoločnosť VSE, a. s., Košice odovzdala nemocnici finančný dar vo výške 11.600 eur (349.462 Sk). Generálny riaditeľ spoločnosti Norbert Schürmann pri odovzdávaní symbolického šeku povedal, že zdravie je najväčšou hodnotou v živote človeka, preto ani ich spoločnosti nie je ľahostajná zdravotná starostlivosť o svojich zamestnancov a ľudí žijúcich v regióne, v ktorom spoločnosť pôsobí. Časť z darovaných finančných prostriedkov už nemocnica použila na moderné vybavenie ambulancií. Za zvyšné peniaze zakúpia prístroj na monitorovanie vitálnych funkcií na pooperačnú izbu.

Nemocnica plánuje v súvislosti s modernizáciou oddelení realizovať aj ďalšie zámery. V súčasnosti je najväčšou prioritou vybudovanie urgentného príjmu v chirurgickom monobloku, ktorý v tejto nemocnici chýba.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: