Do života uviedli publikáciu o osobnej asistencii postihnutým - Osobná asistencia, teória a prax

Otázkami osobnej asistencie ako jednej z foriem pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaoberá publikácia s názvom Osobná asistencia, teória a prax. Autorkami knihy sú Andrea Madunová a Mária Duračinská. Pokropením šampanským dnes publikáciu v Bratislave uviedla do
života riaditeľka Odboru integrácie občanov so zdravotným postihnutím na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Lýdia Brichtová počas tlačovej besedy občianskeho združenia - Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR. Je to prvá brožúrka tohto typu na Slovensku. Autorky sú sociálnymi poradkyňami, pracujú s klientmi s ťažkým zdravotným postihnutím a obe sú aj užívateľkami tejto formy pomoci.

Kniha sa venuje nielen otázke osobnej asistencie, ale aj filozofii nezávislého života, približuje históriu osobnej asistencie na Slovensku, problematiku obhajoby potrieb ľudí s postihnutím, uviedla Madunová, predsedníčka OMD a predstaviteľka Agentúry osobnej asistencie. Nová brožúra je určená tak pre ľudí s postihnutím ako aj tých, ktorí poskytujú osobnú asistenciu, ale i pre študentov sociálnej práce a podobných odborov. Zaujímavá je aj pre iných čitateľov, nakoľko asi štvrtina obyvateľov SR sa v živote v nejakej forme stretne s ľuďmi s postihnutím. Duračinská zdôraznila, že osobná asistencia je pre ľudí s postihnutím veľmi významná a umožňuje im aspoň čiastočne viesť nezávislý život. Brožúra ukazuje, ako osobná asistencia funguje v praxi, usmerňuje ľudí, ako môžu získať osobného asistenta - asistentku, oboznamuje s povinnosťami užívateľa i osobného
asistenta.

Osobná asistencia sa v SR poskytuje desať rokov, v súčasnosti túto službu využíva asi 6200 ľudí. Účastníci stretnutia, medzi ktorými boli početní členovia OMD a ľudia s ťažkým postihnutím, hovorili o pozitívach, ale aj o niektorých pretrvávajúcich problémoch a ťažkostiach, s ktorými musia muskulárni dystrofici stále zápasiť. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je občianske združenie ľudí s rôznymi druhmi nervovo-svalových postihnutí, ktorým poskytuje poradenstvo a realizuje rôzne projekty pre dospelých a deti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: