Európsky deň melanómu bude 11. mája - zoznam lekárov

Zvýšiť informovanosť občanov o možnom nebezpečenstve vplyvu slnečného žiarenia na materské znamienka je cieľom Európskeho dňa melanómu, ktorý pripadá na 11. mája 2009. Na Slovensku sa Deň melanómu koná pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Pri tejto príležitosti nebude žiaden záujemca o toto vyšetrenie potrebovať výmenný lístok od obvodného lekára. Ak kožný lekár v rámci tohto vyšetrenia diagnostikuje akýkoľvek kožný nádor, pacienta odporučí na ďalšie ošetrenie, liečbu alebo dispenzarizáciu do poradní pre pigmentové kožné zmeny, ktoré sú súčasťou každého kožného oddelenia nemocnice.

Malígny melanóm je jedným z najčastejších zhubných nádorov, ktorého incidencia sa stále zvyšuje najmä u mladých ľudí. Je však detekovateľným nádorom. Cieľom dermatológov je odhaliť ho včas, teda v štádiu, ktoré je úspešne liečiteľné. Zároveň sa usilujú o zvýšenie osvety medzi laickou verejnosťou, pretože včasná diagnostika znamená lepšiu prognózu liečby.

Zoznam lekárov nájdete na stránke Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Odkaz priamo na zoznam lekárov  tu.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: