Chorobnosť na chrípku a respiračné ochorenia v tomto týždni klesla

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v tomto týždni klesla. Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bolo celkovo hlásených 27.602 ARO, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v skupine 0 - 5 ročných. Ochorenia hlásilo 58 percent lekárov pre deti a dorast a 45 percent praktických lekárov pre dospelých.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia bolo v 19. kalendárnom týždni hlásených 2422 prípadov, čo predstavuje 8,8 percenta z počtu všetkých ARO.

Laboratórne potvrdený prípad nového vírusu chrípky A H1N1 hlásený na Slovensku zatiaľ nebol. V prípade 28-ročnej ženy z Nitry sa laboratórne potvrdil vírus parachrípky typu 3 a vírus sezónnej chrípky typu A H1.

Na infekčnom oddelení FNsP na Kramároch boli tento týždeň hospitalizované 2 osoby s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a klinickými príznakmi. Odobraté vzorky u nich vylúčili vírus A H1N1. S pozitívnou cestovateľskou anamnézou a klinickými príznakmi chrípky bola 6. mája hospitalizovaná osoba aj na infekčnej klinike v Nitre. Aj u tejto osoby odobraté vzorky vylúčili vírus A H1N1.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: