Hartmann Tour opäť vyráža za pacientmi

Dcérska spoločnosť HARTMANN-RICO úspešne vyvíja aktivity na celom území Slovenska. Spomedzi nich sa teší obľube edukačné podujatie, ktoré v rámci HARTMANN Tour putuje po celom Slovensku. V tomto roku sa uskutoční už 4. ročník.

„Naším cieľom je zlepšiť informovanosť pacientov a rodinných príslušníkov o problematike vybraných zdravotných problémov, príčin ich vzniku, spôsobu prevencie, ako aj samotného riešenia a ošetrovania postihnutia. Počas prednášok prezentujeme postupy a pomôcky používané pri liečbe chronických rán vlhkou terapiou, liečení kŕčových žíl, problematike vysokého krvného tlaku a inkontinencie,“ povedala Ing. Marica Laščeková, Brand manažérka pre oblasť inkontinencie HARTMANN-RICO.

Napríklad needobrovoľný únik moču či stolice (inkontinencia) vôbec nemusí predstavovať zdravotný, sociálny ani hygienický problém. Kvalita života pacientov sa dá zvýšiť používaním správnych inkontinenčných pomôcok, ktoré sa vyrábajú pre ženy aj mužov. „Absorpčné pomôcky máme z vysoko kvalitného materiálu a maximálne spĺňajú požiadavky na funkčnosť výrobku. Sú priedušné, preto sa pokožka pacienta nezaparuje a zostáva zdravá. Sú maximálne savé, bezpečné a pohodlné. Na povrchu zostávajú stále suché,“ dodala M. Laščeková. HARTMANN Tour je príležitosť odložiť bokom ostych a v kruhu rovnako postihnutých pacientov otvorene sa o probléme poradiť so špecialistami a skoncovať s vlastným trápením.

V prípade, že trpíte na vysoký krvný tlak (hypertenzia) alebo ste kandidátom na závažné srdcovocievne ochorenie, je veľmi dobré vedieť o jeho správnej a veľmi jednoduchej diagnostike. V súčasnosti možno na trhu bežne dostať domáce tlakomery, ktorými si aj laik dokáže ľahko odmerať krvný tlak, a tým včas predísť možným problémom. Stačí sa oboznámiť s niektorými detailami, ktoré ovplyvňujú výsledok správne nameraných hodnôt tlaku.

Oboznámenie sa s kompresívnou terapiou, ktorá zahŕňa aplikáciu tlaku na kŕčové žily použitím bandáží alebo kompresívnych zdravotných pančúch, ocenia tí, ktorých trápia kŕčové žily. Zo štatistiky vyplýva, že až 60 % populácie trpí na uvedené ochorenie. Poruchu návratu krvi z dolných končatín do srdca sa rozhodne neoplatí podceňovať. Ak ochorenie ešte nemáte, ale máte vrodené genetické predispozície, nadváhu, v zamestnaní veľa sedíte, stojíte alebo dvíhate ťažké bremená, mali by ste sa oboznámiť s preventívnymi opatreniami. V opačnom prípade sa môžete okrem kŕčových žíl dopracovať aj k vredu predkolenia a začať si rozširovať poznanie o spôsobe hojenia chronických rán pomocou vlhkej terapie.

„Použitie modernej metódy vlhkej terapie umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu liečbu chronických rán. Výskumy potvrdili, že hojenie nastáva najrýchlejšie vo vlhkom, mierne kyslom prostredí, v rane, ktorá nie je infikovaná. Navyše sa zistilo, že veľa klasických prípravkov určených na hojenie rán je príliš agresívnych – síce často ranu čistia, ale zároveň poškodzujú novo sa tvoriace tkanivo, a tým v konečnom dôsledku môžu spomaľovať celý proces hojenia. Systém vlhkej terapie je založený na niekoľkých vysoko účinných prípravkoch s jasným vymedzením účelu. To eliminuje možnosť chybného ošetrovania a zaručuje optimálny výsledok liečby,“ vysvetlila M. Laščeková. Okrem iného dodala, že preležaniny, alebo inak aj dekubitálne vredy, patria medzi obávané komplikácie zdravotnej starostlivosti. Vyskytujú sa u 5 - 25 % akútne prijatých pacientov, pričom počet pacientov s dekubitmi v inštitúciách starajúcich sa o dlhodobo chorých aj u starých ľudí doma je podľa niektorých zdrojov až 17 %. Často sa vyskytujú aj u osôb s ťažkým telesným postihnutím (paraplegici).

Prednášky na načrtnuté špecifické zdravotné témy sa budú konať v 15 mestách Slovenska - Bratislava, Žilina, Košice, Levoča, Kežmarok, Kremnica, Malacky, Senica, Komárno, Poprad, Topoľčany, Trenčín, Levice, Nové Zámky, Bojnice. Od mája do augusta budú lekári a špecialisti spoločnosti HARTMANN-RICO v pacientskych kluboch podľa diagnóz a kluboch seniorov o nich individuálne informovať. Je to ďalší z významných počinov spoločnosti v snahe pomôcť pacientom a ich rodinným príslušníkom vysporiadať sa s ich problémami.

Podujatie je určené najmä pre ľudí so zdravotným hendikepom a seniorom, u ktorých sa najčastejšie vyskytujú uvedené zdravotné problémy. Spolu aj s rodinnými príslušníkmi sa môžu oboznámiť
s možnosťami prevencie, liečby a používania kvalitných zdravotníckych pomôcok. Je veľmi dôležité dozvedieť sa najmä o novinkách a spôsobe ich používania či aplikovania. Spolu so správnym výberom môžu pomôcky priniesť svoj efekt pre pacienta. Okrem komfortu používania prispievajú k zvýšeniu sebavedomia pacientov.

„Každý účastník dostane informačné materiály o jednotlivých diagnózach, produktoch a ich použití pri jednotlivých ochoreniach a problémoch. Aj tieto mu pomôžu prekonávať jeho problémy. V každom zariadení bude menovaný zástupca - HARTmenN, prostredníctvom ktorého bude spoločnosť HARTMANN-RICO v kontakte s členmi klubov, bude ich informovať o novinkách, ktoré prináša na trh, nových trendoch v liečbe týchto ochorení a zmenách, ktoré sa dotýkajú pacientov,“ dodala M. Laščeková.

Podľa vyjadrenia spoluorganizátora – agentúry My&Vy - Public Relation - doterajšie ročníky potvrdili, že účastníci takýto kontakt veľmi vítajú. Majú dostatok času a priestoru na otázky a informácie, fundovaní špecialisti im vedia poradiť adresne priamo na mieste. Spoločnosť HARTMANN-RICO sa zamerala na zdravotné oblasti, ktoré ako potvrdzujú štatistiky, patria medzi najčastejšie problémy a trápia ľudí vo vyššom veku či so zdravotným handicapom. „Samotní účastníci stretnutí konštatujú, že podrobnejšie informácie sú ťažko dostupné. Väčšinou sú stručné, neosobné a nezaoberajú sa všetkými aspektmi takýchto ochorení, ich možnej liečby, alebo radami ako zlepšiť kvalitu života aj v danej situácii. Ani lekár nemá väčšinou časový priestor na vysvetlenie tak obsiahleho problému. Preto sa HARTMANN Tour stretáva s pozitívnymi reakciami zúčastnených,“ doplnila Veronika Galeková, Account manager z agentúry My&Vy – Public Relation.

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: