Keď do života vstúpi rakovina

… nevzdávajte sa, bojujte. Je to výzva, na ktorú treba začať hľadať odpoveď, aby na konci tunela strachu a bolesti zasvietilo svetlo nádeje a radosti za prinavrátenie sa do plnohodnotného života. Bojovať so súperom, ktorým je rakovina, je ťažké, ale nie beznádejné. Úspech či neúspech má každý pacient vo vlastných rukách. Ide o postoj k sebe samému, k vlastnému životu a svojim blízkym. Závažnosť ochorenia však velí, neostať v pozícii pasívneho prijímateľa liečby a čakateľa na zázrak. Mnohí si možno položia otázku: Lenže ako zvládnuť náročné obdobie liečby, čo robiť v situácii, keď sa im zrútil celý svet?

Odpovede na otázky súvisiace s ochorením možno nájsť v knihe Keď do života vstúpi rakovina. Jej autorka psychologička Mgr. Mária Andrášiová, PhD sa prostredníctom príbehov, inšpirácií s rád pre všetkých, ktorí hľadajú svoju cestu touto chorobou, usiluje uľahčiť pacientom a ich rodinným príslušníkom vyrovnať sa s diagnózou rakoviny, zvládnuť náročnú etapu jej liečby, pomôcť ustáť náročné obdobie uzdravovania sa a návratu do života. Nesú posolstvo nádeje, povzbudenia a opory.

Kniha prináša odpovede aj na ďalšie otázky, napr. ako sa dá žiť a prežiť s touto chorobou, čo všetko môže pacienta počas choroby stretnúť, ako môže telesné ochorenie vplývať na psychiku, ako rakovina zasahuje do života celej rodiny, čo pre seba môže urobiť pacient sám, čo prežíva dieťa, keď mu vážne ochorie rodič, čo prežíva dieťa choré na rakovinu a jeho najbližší, ako žiť ďalej po ukončení liečby. Zo všetkých výpovedí rezonuje dôležitosť pozitívneho nastavenia k liečbe a jeho vplyv na jej úspešnosť, cenné rady pacientov o tom, čo im pri prekonávaní ťažkej životnej skúške pomáhalo, a čo uberalo sily. V knihe sú aj webové linky na pacientske organizácie podľa druhu rakoviny, kde možno získať ďalšie vzácne informácie:

www.npop.sk, www.lpr.sk, www.lymfoma.sk, www.europacolon.sk, www.myelom.sk, www.rakovinapluc.sk, www.herklub.sk, www.vedietviac.sk, www.tvojanadej.sk, www.dobryanjel.sk, www.zelajsi.sk, www.usmevakodar.sk, www.cervenynos.sk.

„Za zvlášť cennú považujem formu, ktorú sa nám podarilo knihe dať: myšlienky a problémy, ktorým sa v nej venujem, sa odvíjajú od skutočných príbehov. Vypovedajú o duši človeka zápasiaceho s chorobou, aj o prežívaní jeho najbližších, sú úprimnou výpoveďou o tom, ako prežiť vo chvíľach, keď sa vedomie našej pominuteľnosti stáva reálnejším než kedykoľvek predtým,“ priblížila M. Andrášiová. Je presvedčená, že osobné výpovede o úspechoch, ale i pádoch, zlyhaniach a beznádeji, o tom, ako sa k nim človek postavil a čo mu dalo silu cez ne prejsť, môžu pomôcť všetkým, ktorí to práve potrebujú.

„K cieľu vedie mnoho ciest … Existuje veľa spôsobov, ako chorobu zvládnuť. Tú svoju si však musí každý nájsť sám, podľa svojej povahy, presvedčenia, spôsobu života a viery. Je obdivuhodné, ak človek namiesto toho, aby sa poddal, hľadá a nájde spôsob, ako spolu s ňou či po jej zdolaní žiť, niekedy dokonca krajšie a zmysluplnejšie ako predtým. Kiežby vám táto kniha bola na vašej ceste inšpiráciou, radcom aj povzbudením. Vedomie, že na nej nie ste sami, nech vám je oporou, keď vám bude ťažko,“ vyslovila prianie M. Andrášiová.

Krstnými rodičmi knihy sa stali pani Emília Vášáryová, ktorá je členkou správnej rady Nadácie pre pomoc onkologickým pacientom, a prof. MUDr. Ivan Koza, PhD., onkológ a prednosta 1. internej kliniky v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave.

Ak máte záujem o hodnotné rady a odporúčania, ktoré autorka získala počas sedemročného pôsobenia v bratislavskom Národnom onkologickom ústave, neskôr v detskom hospici Plamienok a ako terapeutka v privátnej praxi, pretavené do knižnej publikácie, môžete si ju objednať prostredníctvom nového portálu www.onkopacient.sk, venovaného psychologickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám. Každý mesiac by mal prinášať nové témy z oblasti psychoonkológie. Na stránke funguje poradňa psychológa i diskusné fórum. „Je to tiež jeden zo spôsobov, ako nezostať so svojimi problémami osamote. Pretože práve pocit izolácie býva u pacientov s rakovinou pomerne častý,“ dodáva spoluzakladateľka portálu Zuzana Truplová, ktorá je tiež bývalou onkologickou pacientkou.

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: