Chudobní a menej vzdelaní zomierajú skôr

Medzi príjmami a dĺžkou života existuje súvislosť, podobne je to aj s faktorom úrovne vzdelania. Český Štátny zdravotnícky ústav (ŠZÚ) zo svojich štatistík zistil, že muži s najnižšími príjmami sa dožívajú v priemere o sedem rokov nižšieho veku než muži, ktorí patria medzi najvyššie príjmové skupiny. U žien je tento rozdiel menší, ale tiež výrazný – v priemere štyri roky.

Nízkopríjmové kategórie občanov, konštatoval ŠZÚ, častejšie zomierajú na srdcovo-cievne ochorenia a častejšie trpia cukrovkou, žalúdočnými vredmi a rakovinou žalúdka, a častejšie sa im stávajú aj úrazy. Ešte markantnejší nepriamy dopad na dĺžku života má úroveň vzdelania: v ČR sa muži s vysokoškolským vzdelaním dožívajú v priemere až o 15 rokov viac než muži, ktorí majú iba základné vzdelanie. Medzi ženami predstavuje tento rozdiel sedem rokov. Podľa ŠZÚ, ktorý pripravuje celoeurópsky projekt pre prevenciu ochorení a prípravu stratégie podpory zdravia, príjmy a vzdelanie sa odrážajú na životnom štýle osôb, napríklad, až dve tretiny vysokoškolákov sú nefajčiari. Vzdelanie sa odráža aj na miere obezity: tá trápi až tretinu žien, ktoré majú iba základné vzdelanie, ale iba desatinu žien s vysokoškolským diplomom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: