Prasacia chrípka sa na Slovensku nepotvrdila ani v 20. kalendárnom týždni

V Slovenskej republike nebol v 20. kalendárnom týždni hlásený laboratórne potvrdený prípad nového vírusu "prasacej" chrípky A (H1N1). V rámci Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 20. kalendárny týždeň 2009 to uviedol hlavný hygienik SR Ivan Rovný. V uvedenom týždni došlo k miernemu vzostupu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). Bolo hlásených 34.014 ARO, t. j. chorobnosť 1136,4 osoby na 100.000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v 20. kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine 0 – 5-ročných (3200,8/100.000).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1003 osôb, čo predstavuje 2,9 percenta zo všetkých ARO, z toho najviac bolo sinusitíd (500). Ochorenia hlásilo 64 percent lekárov pre deti a dorast a 51 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia bolo v 20. kalendárnom týždni hlásených 2955 prípadov ochorení (chorobnosť 98,7/100.000), čo predstavuje 8,7 percenta z počtu všetkých ARO. V 20. kalendárnom týždni bolo do Národného referenčného centra (NRC) pre chrípku zaslaných 16 výterov z nosa a hrdla. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo do NRC zaslaných spolu 511 vzoriek biologického materiálu na virologické vyšetrenie, z ktorých bolo izolovaných 97 vírusov chrípky typu A (84-krát subtyp A H3, štyrikrát subtyp A H1, deväťkrát vírus chrípky typu A bližšie neidentifikovaný) a 96 vírusov chrípky typu B (92 vírusov chrípky typu B/Malaysia/2506/2004-like a 4 vírusy chrípky typu B bližšie neurčené). U 15 chorých sa ako etiologický agens dokázali vírusy parachrípky a u štyroch bol dokázaný RS vírus.

WHO: Úľava v prípade chrípky H1N1 je predčasná

Úľava v prípade chrípky typu A(H1N1) je predčasná, varovala dnes generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Margaret Čchan, ktorá vírus nazvala krízou s možnými globálnymi dôsledkami. Čchan upozornila, že známky vypuknutia chrípky H1N1 slabnú v jej severoamerickom epicentre. To však podľa nej neznamená, že to najhoršie už prešlo. Šéfka WHO varovala, že existuje "veľká neistota", či sa tento "čiastočne povzbudivý obraz zachová". "Stretávame sa v čase krízy, ktorá môže mať globálne dôsledky," povedala Čchan na medzivládnom stretnutí pandemickej pripravenosti v sídle WHO v Ženeve. Jej námestník Keidži Fukuda informoval, že vírusom H1N1 sa nakazilo 7500 ľudí. Chrípka doposiaľ usmrtila 65 ľudí v 34 krajinách, dodal. Čchan zároveň pripomenula, že bude dôležité, aby farmaceutické spoločnosti pokračovali v produkcii sezónnych chrípkových vakcín. Bežný vírus totiž spôsobuje vážnu chorobu dvom až trom miliónom ľudí ročne, pričom 500.000 z nich jej podľahne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: