Zdravotné poisťovne ponúkajú na nákup rámov a skiel rôzne zľavy

Pri kúpe nových okuliarov sa dajú využiť zľavy zo strany zdravotných poisťovní (ZP), či už ide o zľavy nárokovateľné na základe verejného zdravotného poistenia alebo individuálne zľavy, ktoré sa v ponuke jednotlivých ZP líšia.

Na základe opatrenia ministerstva zdravotníctva poisťovne uhrádzajú rámy na okuliare, sklá a kontaktné šošovky, a to v súlade so všetkými indikačnými obmedzeniami. Podľa Andrey Bakošovej zo ZP Dôvera rozlišujeme dva druhy rámov na okuliare - sériový a individuálny. Sériový sa predáva v optikách a zdravotná poisťovňa naň prispieva sumou 4,98 eura (150 Sk). Poisťovne prispievajú na tieto rámy jedenkrát ročne poistencom do 18 rokov, a jedenkrát za päť rokov pre poistenca nad 18 rokov. Skúsenosti jednej z bratislavských optík hovoria, že preplácanie sériových rámov ZP v hodnote necelých päť eur využívajú väčšinou starší ľudia. Naopak mladší väčšinou túto sumu nepovažujú za zaujímavú a ani ju nevyužívajú. Niektorí dokonca uprednostňujú možnosť dať si zmerať dioptrie oftalmológom priamo v optike a vybrať si tak nové okuliare aj bez návštevy lekára. Podľa ich slov to šetrí predovšetkým čas.

Kategorizované sklá a šošovky sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. Ku kategorizovaným šošovkám patria aj tvrdé kontaktné šošovky, tie však musia byť vopred schválené revíznym lekárom. Zdravotné poisťovne ponúkajú aj rôzne individuálne zľavy na konkrétny typ okuliarov či šošoviek vo vybraných optikách. Informácie o zľavách zverejňujú aj na svojich internetových stránkach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: