Vláda sa bude zaoberať vývojom dlhu v zdravotníctve

Najväčší podiel na celkovom dlhu v rezorte zdravotníctva, ktorý k 31. decembru 2008 dosiahol 273,2 milióna eur (8,2 miliardy Sk), majú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Ich záväzky predstavujú 195,6 milióna eur (5,9 miliardy Sk). Zariadenia transformované na akciové spoločnosti dlhujú 497.908 eur (15 miliónov Sk). Záväzky delimitovaných zdravotníckych zariadení a transformovaných na neziskové organizácie predstavujú 76,7 milióna eur (2,3 miliardy Sk) a dlh zdravotných poisťovní 398.327 eur (12 miliónov Sk). Vývojom dlhu v zdravotníctve sa bude na svojom stredajšom (20.5.) rokovaní zaoberať vládny kabinet.

MZ SR chce v tomto roku oddlžovať zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti rezortu, vojenské nemocnice, nemocnice obcí a vyšších územných celkov i zariadenia transformované na neziskové organizácie. Oddlžovanie sa má realizovať formou návratnej finančnej výpomoci, pričom na tento účel by malo smerovať 99,2 milióna eur (šesť miliárd Sk). Štát poskytne finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny. Poskytnuté financie majú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pričom majú možnosť dvojročného odkladu splátok. Podmienkou udelenia takejto pomoci je vyrovnané hospodárenie, ktoré musia jednotlivé zariadenia deklarovať v podnikateľskom pláne. Ten má byť súčasťou každej žiadosti o návratnú finančnú výpomoc.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: