MF SR vyhlásilo výzvu na projekt Elektronické služby zdravotníctva

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (eHealth). "Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo zdravotníctva SR, subjektom v pôsobnosti žiadateľa je Národné centrum zdravotníckych informácií," informoval TASR hovorca rezortu Miroslav Šmál. Dátum uzávierky výzvy je do 19. augusta 2009. Prostriedky budú pochádzať z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. "Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu," priblížil Šmál. Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená na túto výzvu predstavuje 40 miliónov eur (1,2 mld. Sk).

EHealth prinesie napríklad elektronizáciu procesov preskripcie a medikácie. Prioritou je tiež poskytovanie zdravotných informácií. Tieto služby umožnia občanovi získať informácie o vykázanej poskytnutej zdravotnej starostlivosti a predpísaných liekov, vytvorí spätnú väzbu kontroly vo využívaní verejných zdrojov v zdravotníctve. "Umožní vytvárať, spracovávať, ukladať a najmä zdieľať zdravotnú dokumentáciu pacienta v elektronickej podobe, za podmienky udelenia súhlasu pacienta s prístupom k svojim zdravotným informáciám," zhrnul Šmál.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: