V podaných tlačivách ročného zúčtovania evidujú viaceré chyby

Poistencom a platiteľom poistného ostáva ešte viac ako mesiac na podanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP). Zdravotné poisťovne (ZP) každý rok evidujú pri podávaní tlačív rôzne chyby. Zuzana Horníková zo ZP Dôvera preto upozorňuje: "Je veľmi nápomocné, ak sa v tlačive ročného zúčtovania vyplní meno a kontakt na osobu, ktorá ročné zúčtovanie vykonala. Ak totiž treba v ročnom zúčtovaní niečo overiť alebo opraviť chyby, je to rýchlejšie, keď má ZP telefonický alebo e-mailový kontakt na konkrétnu osobu, ktorá tlačivo vypĺňala".

Poisťovne sa zhodujú na tom, že medzi najčastejšie chyby pri podávaní RZZP patrí napríklad nesprávny typ podaného tlačiva, či nesúlad medzi údajmi, ktoré si poistenec nahlásil, resp. nenahlásil počas roka 2008 a tými údajmi, ktoré si nahlásil na tlačive RZZP. Niektorí poistenci podajú neúplne vyplnené tlačivo, napríklad je vyplnená iba prvá strana. Problémy môže ZP spôsobiť aj skutočnosť, že poistenec k tlačivu nepriloží príslušné tlačivá. Podávatelia by nemali zabudnúť tiež uviesť spôsob vrátenia preplatku pri jeho zistení a tlačivo podpísať. Medzi ďalšie chyby patrí napríklad nezahrnutie všetkých príjmov do vymeriavacieho základu, chybne uvádzané obdobia, v ktorých mal povinnosť za poistenca platiť poistné štát, nezohľadnenie minimálneho základu pri výpočte poistného či neoznačenie tlačiva, vyplneného zamestnávateľom "vyplnil zamestnávateľ".

"U zamestnávateľov sme minulý rok neevidovali výrazné chyby. Poradenstvo poskytujeme hlavne pri výpočte minimálneho vymeriavacieho základu a pri výbere tlačiva," uviedla pre TASR hovorkyňa ZP Apollo Radoslava Miklášová. Ako ďalej uviedla, u živnostníkov je problém najmä s vyčíslením výdavkov na zdravotné poistenie, o ktoré si znížili daňový základ v daňovom priznaní a prípadne s výberom tlačiva, ak ide o súbeh. Zúčtovanie musí poistenec alebo zamestnávateľ v príslušnej zdravotnej poisťovni podať do 30. júna 2009, v opačnom prípade im môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: