SKSaPA ocenila 31 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek Bielym srdcom

Mimoriadne ocenene Biele srdce, ktoré bolo oficiálne vybrané ako celosvetový symbol sestier v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier, udelila v piatok (22.5.) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Oľge Hanselovej. Tá participovala pri tvorbe právnych predpisov, návrhu etického kódexu sestry či koordinácii rôznych projektov. Jej osobná a profesijná zaangažovanosť je podľa komory príkladom pre všetky sestry a pôrodné asistentky.

Komora každoročne organizuje celoslovenský slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej, a ktorý je spojený s udelením prestížneho ocenenia Biele srdce. Tohtoročný seminár pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej sa niesol v duchu témy Poskytovanie kvality, služba spoločnosti: Sestra v úlohe inovátorky ošetrovateľskej starostlivosti. Komora udeľuje ocenenie v troch kategóriách a to: sestra/ pôrodná asistentka v praxi, sestra/pôrodná asistentka - pedagóg a sestra/pôrodná asistentka - manažér. Vo všetkých troch kategóriách si tento rok ocenenie odnieslo 30 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Symbol bieleho srdca vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Zároveň biele srdce svojím symbolom spája a zjednocuje sestry z celého sveta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: