Poistenci VšZP môžu vyplniť ročné zúčtovanie aj cez Call centrum

Aby sa poistenci vyhli zbytočnému čakaniu pri odovzdávaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia v posledných dňoch júna, pracovníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) im pomôžu vyplniť tlačivá ročného zúčtovania v každej pobočke a expozitúre alebo prostredníctvom Call centra. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová.

Na výpočet ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby poistenec predložil zdravotnej poisťovni potrebné a zároveň bezchybné údaje. Tie môže nahlásiť pracovníkovi VšZP aj ústne. Po vytlačení tlačiva ročného zúčtovania si poistenec údaje na tlačive skontroluje, ich správnosť potvrdí svojím podpisom a tlačivo vráti zdravotnej poisťovni. Tým si splní povinnosť podať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Poistenec môže podať ročné zúčtovanie aj prostredníctvom Call centra. Na internetovej stránke poisťovne musí najneskôr do 26. júna vyplniť elektronický formulár. Pracovník Call centra vyplnené tlačivo vytlačí a pošle poštou na adresu trvalého pobytu poistenca. Po doručení podpísaného tlačiva na pobočku VšZP si poistenec splní povinnosť podať ročné zúčtovanie.

Posledným termínom na podanie ročného zúčtovania je 30. jún 2009. Tlačivá ročného zúčtovania môžu poistenci zasielať zdravotnej poisťovni aj poštou, pričom rozhodujúci je dátum odoslania na poštovej pečiatke.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: