Reakcia DFNsP na článok v HN "Najlepšiu nemocnicu má Bratislava"

V súvislosti s vytvorením rebríčka nemocníc SR bola poisťovňou Dôvera, a. s. usporiadaná tlačová beseda, na ktorej boli novinári informovaní o metodike tvorby rebríčka kvality nemocníc v SR. Z uvedenej tlačovej besedy vyšiel článok redaktorky Moniky Lacikovej, ktorý bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 14. 5. 2009 a hovorí, že z detských fakultných nemocníc považuje najväčšia súkromná poisťovňa za najlepšie zariadenie v Banskej Bystrici, za najhoršie nemocnicu v Bratislave, voči čomu sa vedenie DFNsP musí rozhodne ohradiť.

Na stránke ZP Dôvera, a. s. je uvedené poradie detských nemocníc s počtom hviezdičiek (maximum je 5), pričom bystrická detská nemocnica má 4 a košická spolu s bratislavskou rovnako po 3. V DFNsP Bratislava sa riešia tie najťažšie stavy pacientov, ktoré prichádzajú z celého Slovenska, preto je jej prevádzka samozrejme najdrahšia. Za uplynulý rok sme nemali v DFNsP jedinú opodstatnenú sťažnosť, ktorá by súvisela s poskytovaním ZS.

DFNsP nebola o rebríčku kvality, vypracovanom poisťovňou Dôvera, vôbec informovaná, nevieme teda ani o tom, čo sa našej DFNsP vyčíta, v čom by sme sa mali zlepšiť. Dostali sme síce od ZP Dôvera, a. s. dotazník, v ktorom boli otázky typu: Koľko máte izieb štandardných a nadštandardných, koľko izieb má sociálne zariadenie, aké ďalšie služby poskytujete, a podobne, ale nepredpokladáme, že tento jeden dotazník s 12 otázkami mohol stačiť na vytvorenie rebríčka kvality.

Finančné podmienky poisťovní (predovšetkým Dôvery) nás nútia k limitovaniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti u odkladnej-elektívnej ZS, preto sa rodičia našich pacientov môžu domnievať, že im nevychádzame v ústrety tak, ako by si to predstavovali. Ale sústavné zadlžovanie nemocnice, kedy nám nie je uhradené poskytovanie finančne náročnej ZS (napr. za prvý kvartál 2009 je to 746 863,17 €, t.j. 22,5 mil. Sk neuhradených už poskytnutých nákladov za vykonané transplantácie krvotvorných buniek a finančne náročnú ZS od všetkých  poisťovní), nám bráni fungovať tak, ako by si ľudia i my predstavovali.

Vedenie DFNsP

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: