Komory môžu získať na podporu hodnotenia vzdelávania 1,5 milióna eur

Komory ako stavovské organizácie v zdravotníctve môžu na podporu hodnotenia sústavného vzdelávania získať 1,5 milióna eur (45,2 milióna Sk). Ministerstvo zdravotníctva (MZ) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Cieľom výzvy je vytvorenie a realizácia modelu centra/centier pre hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a výmena informácií o zdravotníckych pracovníkoch vrátane elektronickej podpory. Prostredníctvom centier sa bude uskutočňovať realizácia zhodnocovania sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vytvorí sa efektívny postup komory pri zhodnocovaní sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Ako uvádza ministerstvo na svojej internetovej stránke, oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú komory ako stavovské organizácie v zdravotníctve, ktoré združujú viac ako 10.000 registrovaných zdravotníckych pracovníkov. Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR) vyčlenená na túto výzvu predstavuje 1,5 milióna eur (45,2 milióna Sk). Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 500 tisíc eur (15.1 milióna Sk) a maximálna výška 1,5 milióna eur (45,2 milióna Sk). Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 29. júl 2009.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: