Súťaž "Zdravie mladých ľudí mojimi očami"má svojich víťazov

Prvý ročník celonárodnej súťaže esejí pre stredoškolákov Zdravie mladých ľudí mojimi očami alebo Čo mi prekáža v správaní mladých v oblasti zdravia, negatívne vplyvy pôsobiace na zdravie, možnosti a prostriedky zlepšenia nepriaznivého stavu má oddnes svojich víťazov. Študenti svojou účasťou dokázali, že im otázka zdravia nie je ľahostajná. Spolu bolo do súťaže zaslaných 218 prác zo všetkých krajov Slovenska.

Súťaž mal aj výchovný charakter. Mladí ľudia sa mali zamyslieť, čo je pre ich fyzické aj psychické zdravie škodlivé, uvedomiť si následky svojho správania v tejto oblasti, tak pre seba, ako i pre svoje okolie a na tomto základe sa snažiť zmeniť svoje správanie a správanie okolia. Ďalšou motiváciou vzniku súťaže bolo zistiť, ako témy zdravia rezonujú u súčasnej stredoškolskej mládeže. "Najčastejšou podtémou bol tabak, alkohol a drogy ako nepriatelia zdravia. Rozhodla sa pre ňu necelá polovica súťažiacich, čo svedčí, že túto problematiku vnímajú mladí ľudia rovnako naliehavo ako lekári, zdravotnícki pracovníci a iní odborníci v danej problematike. Svojich adresátov si našli všetky témy a vzniklo tak množstvo hodnotných myšlienok," povedala na dnešnom vyhodnotení súťaže autorka projektu Viktória Jakubková z Odboru hygieny detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva.

"Táto súťaž má veľký význam pre prácu zdravotníkov: skupina dospievajúcich je pre nás jedna z tých najdôležitejších. Nachádza sa vo vekovom období rozhodujúcom pre vytváranie si rôznych návykov. Profesionálnemu pohľadu verejného zdravia je veľmi dôležité vedieť, aké miesto zaujíma zdravie v rebríčku ich hodnôt, akým spôsobom nad ním rozmýšľajú, ako ho chcú chrániť a rozvíjať. Veľmi potešiteľné je, že vo viacerých prácach zaznela myšlienka individuálnej zodpovednosti a starostlivosti o zdravie ako o dare, ktorý každý človek môže vlastnými rozhodnutiami zhodnocovať, ale aj znehodnocovať," poznamenala Jakubková. "Ukázali nám, ako prevenciu ďalej smerovať i to, že študenti majú podobný náhľad na vec ako odborníci: zákazy nepomáhajú a je potrebné to riešiť cestou prednášok a ukazovaním pozitívnych vzorov. Musí sa do toho zapojiť celá spoločnosť." Prvé miesto získala Alexandra Štepánová z Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave, ktorá si vybrala podtému: Stres a drogy- cesta do pekla. Druhé miesto patrí študentovi Martinovi Suchému z Obchodnej akadémie Kálmana Kittenberga v Leviciach, s podtémou Tabak, alkohol, drogy ako nepriatelia zdravia. Peter Kasten z Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave skončil na 3. mieste, s podtémou Pohyb ako podmienka zdravého životného štýlu.

Čo najviac trápilo študentov v ich prácach, bol vplyv zrýchlenej súčasnej doby vytvárajúci stres na spoločnosť, nedostatočná komunikácia s rodičmi, nuda či jej opak - priveľa povinností. Súťaž vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR pod záštitou hlavného hygienika SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: