EK spúšťa druhú fázu protifajčiarskej kampane

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý si medzinárodné spoločenstvo pripomína 31. mája, spúšťa Európska komisia druhú fázu protifajčiarskej kampane Help - za život bez tabaku. Druhá etapa nadväzuje na prvú časť realizovanú v rokoch 2005-2008. V nedeľu začne vyše sto televíznych staníc po celej Európe vysielať tri nové spoty, ktoré budú môcť diváci vidieť po celý mesiac a následne znovu v septembri. Na výrobe spotov spolupracovali mladí ľudia a ich cieľom je humorným spôsobom vyjadriť tri hlavné odkazy - prevenciu, odvykanie a nebezpečenstvo pasívneho fajčenia. Kampaň je zameraná na mladých, ktorých EK tiež vyzýva, aby sa zapojili svojimi vlastnými protifajčiarskymi tipmi.

Podľa komisárky pre zdravie Andrully Vassiliovej sa k fajčiarom zaraďuje tretina Európanov. "Hoci sa v uplynulých rokoch zaznamenal pokles, musíme pokračovať v tom, aby sme odradili mladých ľudí od tohto smrteľného zlozvyku," vyhlásila komisárka. Za jeden zo spôsobov, ako upozorniť na zdravotné riziká fajčenia, sú varovania na cigaretových škatuľkách. Osoba, ktorá vyfajčí jeden balíček cigariet denne, je konfrontovaná s týmto varovaním vyše 7000-krát ročne. Krajiny EÚ patria medzi prvé, ktoré zaviedli rozsiahlejšie varovania na všetkých tabakových výrobkoch. Tretina občanov EÚ tvrdí, že tieto varovania ich účinne informujú o zdravotných rizikách tabaku. Jedna pätina fajčiarov podľa prieskumu Eurobarometer uviedla, že tieto varovania ich podnietili k tomu, aby fajčili menej. Belgicko, Rumunsko a Veľká Británia dopĺňajú textové varovania aj obrázkovými. Na budúci rok tak chce urobiť aj Lotyšsko a ďalšie krajiny sa plánujú pripojiť v blízkej budúcnosti. EK vyzýva všetky členské krajiny, aby tak urobili. Informácie o protifajčiarskej kampani možno nájsť na stránke: www.help-eu.com.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: